Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

piątek, 19 lipca 2024

Stary Rynek

wtorek, 16 lipca 2024

poniedziałek, 15 lipca 2024

Wielka rewitalizacja famuł przy Ogrodowej 24. Widać już pierwsze efekty przebudowy [ZDJĘCIA]

Rozpoczęta w 2023 roku wielka rewitalizacja famuł... więcej

Szukamy partnerów do innowacyjnego projektu UIA!

Ogłoszony został otwarty nabór partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions.

Celem partnerstwa jest wspólne wypracowanie założeń i złożenie wniosku o dofinansowanie do konkursu ogłoszonego w dniu 15 października 2018 r. w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions, uruchomionej przez Komisję Europejską oraz realizacja projektu w przypadku pozytywnego rozpatrzenia aplikacji. Termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 31 stycznia 2019 r. o godz. 14:00 (CET).

Miasto Łódź zdecydowało się składać dokumentację konkursową do naboru wniosków o dofinansowanie w ramach inicjatywy UE Urban Innovative Actions (UIA) w obszarze „Ubóstwo” („Poverty”). Projekty, które mają szansę uzyskać wsparcie w ramach inicjatywy UIA, powinny być przygotowywane i realizowane w szerokim partnerstwie różnorodnych jednostek, w tym organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw.

Projekt o roboczym tytule „Zielone Centrum na Starym Polesiu” jest koncepcją wielokierunkowej interwencji, współtworzonej przez mieszkańców Łodzi, łączącej m.in. aspekty społeczne (edukacyjne i pracę społeczną), infrastrukturalne (rozwiązania projektowe i budowlane – pasywny remont zabytkowego budynku), przyrodnicze (utworzenie parku kieszonkowego lub innej zielonej przestrzeni publicznej), ekonomiczne (model ekonomizacji hali, aktywizacja zawodowa w kierunku zielonych zawodów) oraz informacyjne (komunikacja skierowana do mieszkańców).

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs adresować powinny minimum jedno z zagadnień, których opracowanie i wdrożenie przyczyni się do realizacji celu projektu, jakim jest poprawa sytuacji życiowej najmłodszych łodzian poprzez przerwanie kręgu dziedziczenia biedy przy wsparciu kompetencji dorosłych mieszkańców Łodzi w zielonych miejscach pracy. Rozwiązania proponowane w projekcie powinny cechować się możliwością skalowalności oraz transferu.

Zapoznaj się ogłoszeniem o naborze

Zapoznaj się ze stroną inicjatywy Urban Innovative Actions

Zainteresowane podmioty zapraszamy na otwarte spotkanie, które odbędzie się 9 stycznia o godz. 12 w Biurze ds. Rewitalizacji (ul. Piotrkowska 171).

Oferty partnerstwa można składać do 23 stycznia.

Wszelkich informacji na temat zasad partnerstwa udziela p. Agata Burlińska - tel. (42) 638-43-46, a.burlinska@uml.lodz.pl.

Kontakt