Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

piątek, 1 marca 2024

MPK Łódź testowało tory na Legionów. 4 marca wrócą tam tramwaje [ZDJĘCIA]

TAnd

W czwartek, 29 lutego odbyły się kolejne jazdy... więcej

czwartek, 29 lutego 2024

Łódź zielenieje. W 2024 r. przybędzie aż 52 tys. nowych drzew! [SZCZEGÓŁY]

ML

Tysiące nowych drzew pojawią się w całej Łodzi w... więcej

Łódź na CITIES Forum 2020

Czwarte, organizowane przez Komisję Europejską (Directorate-General for Regional and Urban Policy) CITIES Forum 2020 w tym roku odbyło się w portugalskim Porto. W ramach odbywających się pod hasłem: „Razem kształtujemy zrównoważoną miejską przyszłość” spotkań, przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi dzielili się swoimi doświadczeniami, dotyczącymi Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

Forum jest miejscem spotkania kluczowych interesariuszy z poziomów ogólnoeuropejskiego, krajowego, jak i lokalnego. To wydarzenie, które staje się płaszczyzną wymiany poglądów i doświadczeń. Umożliwia implementowanie ciekawych przedsięwzięć innych krajów Unii Europejskiej, a także planowanie przyszłych kierunków rozwoju miast w ramach Polityki Spójności, włączając w to również przyszłość Planu Miejskiego (Urban Agenda).

 

– Łódź skupiła się na pokazaniu tego, w jakim stopniu rewitalizacja obszarowa wpłynie na zmianę postrzegania historycznego centrum miasta, wyzwolenie potencjału tego obszaru i jego mieszkańców – tłumaczy Joanna Brzezińska, zastępca dyrektora Biura ds. Rewitalizacji UMŁ. – Opisaliśmy planowane rezultaty przedsięwziętych działań, pośród których znalazło się odnowienie 928 mieszkań, wyremontowanie, a następnie wynajęcie 198 lokali użytkowych i 119 biur, udostępnienie artystom 38 specjalnie wygospodarowanych na ich potrzeby lokali, a także wprowadzenie do wyremontowanych nieruchomości licznych usług społecznych, takich jak prowadzenie punktów opieki dziennej, bibliotek, centrum aktywności społecznej, czy też rozmaitych usług skierowanych do seniorów.

 

Natomiast narzędzia, jakie wykorzystywane są dla osiągnięcia celów stawianych przed procesami rewitalizacji obszarowej w sferze infrastrukturalnej, to m.in.:

  • podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • termomodernizacja budynków,
  • tworzenie łazienek w wyremontowanych mieszkaniach,
  • poprawienie dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi,
  • budowa miejsc sortowania i składowania odpadów,
  • wygospodarowywanie pomieszczeń do przechowywania rowerów i wózków,
  • tworzenie nowych ulic i traktów pieszych w ramach kwartałów zabudowy miejskiej,
  • realizacja woonerfów,
  • tworzenie stref z ograniczeniem prędkości do 30 km/h,
  • rewitalizacja poprzez sztukę.

 

Przedstawiciele Miasta prezentowali także podczas Forum  kwestie kluczowe w zakresie prowadzenia działań Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, do których należy zapewnienie odpowiedniego mixu społecznego w centrum miasta i udzielenie mieszkańcom wsparcia, ułatwiającego im trudny proces przeprowadzki z przeznaczonych do remontu nieruchomości. Jako szczególnie istotny czynnik wymienione zostało prowadzenie przejrzystej komunikacji z mieszkańcami.

Kontakt