Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

czwartek, 20 czerwca 2024

Na Księżym Młynie budują drogę rowerową. Wystartowały prace [ZDJĘCIA]

ML

Istniejąca od 2023 r. droga rowerowa na Księżym... więcej

środa, 19 czerwca 2024

Jak będzie przebiegać remont Legionów?

W poniedziałkowe popołudnie, 28 listopada 2022, w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Gdańskiej 16 odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące rozpoczynającej się niebawem inwestycji na ul. Legionów i Cmentarnej.

Całość spotkania, na którym pojawiło się ok. 100 osób, poprowadził Pan Sławomir Granatowski, Dyrektor Departamentu Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi oraz przedstawiciele wykonawcy remontu z firmy Balzola Polska i Lantania.

Mieszkańcy oraz przedsiębiorcy zostali poinformowani, że w dniu 5.12.2022 wykonawca rozpocznie przebudowę ul. Legionów. W związku z rozpoczęciem inwestycji zostanie zamknięta dla ruchu ulica Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego. Dyrektor Sławomir Granatowski wyjaśnił, że przewidziane zostaną wjazdy docelowe
dla mieszkańców oraz przedsiębiorców. Wykonawca remontu wyjaśnił, że prace będą realizowane na trzech odcinkach jednocześnie, zaczynając od demontażu trakcji i torowiska. Zachowana zostanie przejezdność skrzyżowania Legionów- Zachodnia.

Mieszkańcy i przedsiębiorcy pytali o następujące kwestie:

Organizacja ruchu MPK - Dyrektor Sławomir Granatowski oraz przedstawiciel wykonawcy wyjaśnili, że nie posiadają jeszcze zaakceptowanej organizacji ruchu i nie są w stanie udzielić informacji na to pytanie.

Realizacja dostaw do przedsiębiorców (np. Carrefour)  – wykonawca będzie indywidualnie kontaktował się z przedsiębiorcami, aby ustalić najlepsze rozwiązanie pod kątem dojazdów i parkowania.

Czy przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z czynszu za lokale użytkowe? Wyjaśniono, że w lokalach gminnych miasto stosowało obniżenie stawki czynszu w podobnych sytuacjach, jednak w lokalach prywatnych decyzja należy do właściciela.
Jeśli są to budynki należące do Skarbu Państwa, to należy wystąpić z takim pytaniem do Wojewody.

Zakres prac wykonywanych na ul. Legionów. Wykonawca wyjaśnił, że remont będzie obejmował zerwanie obecnego torowiska, torów, jezdni, chodników. Wymiana dotyczyć będzie nawierzchni, torowiska, chodników oraz przyłączy.

Jakie materiały zostaną wykorzystane przy remoncie? Wykonawca wyjaśnił że zaplanowano użycie płyt prefabrykowanych oraz betonowych, żywicy oraz kostki (na obszarze objętym opieką konserwatora zabytków).

Czy został uwzględniony wjazd dla autokarów do teatru oraz hotelu na wysokości Legionów 21 oraz Legionów 27? Wykonawca nie posiada jeszcze zatwierdzonej organizacji ruchu, więc nie może udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Czy prace remontowe ulicy Legionów będą mieć negatywny wpływ na prace rewitalizacyjne budynków przy tej ulicy? Czy przechodzenie tarczy i prace związane z budową tunelu średnicowego będą mieć wpływ na opóźnienia prac na ul. Legionów? Dyrektor Sławomir Granatowski oraz wykonawca wyjaśnili, że pozostałe remonty w okolicy były wykonywane jednocześnie na budynkach i drogach. Remonty nie kolidowały ze sobą. Zawsze jednak trzeba zakładać, że w czasie robót ziemnych wykonawca może natrafić na znaleziska archeologiczne, które mogą opóźnić wykonanie założonych prac.

Czy miasto zamierza remontować dalszy odcinek ul. Legionów do ul. Włókniarzy? Dyrektor Sławomir Granatowski poinformował, że Zarząd Inwestycji Miejskich przygotowuje plany remontowe kolejnych ulic w mieście, w związku z tym najlepiej śledzić temat na bieżąco.

Mieszkańcy pytali o przebicie międzykwartałowe pomiędzy teatrem a hotelem. Od dłuższego czasu żadne prace nie są tam realizowane z uwagi na problemy związane z wykonawcą. Dyrektor Granatowski poinformował, że zostanie zgłoszona prośba o uprzątnie i zabezpieczenie tego terenu do czasu wyłonienia nowego wykonawcy.

Hostel przy ul. Legionów 25 prosi o pomoc przy zabezpieczeniu ściany od strony przebicia międzykwartałowego. Zwracali się o to pisemnie już kilkukrotnie, jednak nie otrzymują odpowiedzi. Dyrektor Sławomir Granatowski przekaże pozostałym jednostkom, aby podjęły działania.

Mieszkańcy podnieśli kwestię terminu rozpoczęcia remontu - podzielili się wątpliwościami i obawami, że ze względu na okres zimowy można spodziewać się, że prace zostaną szybko przerwane z uwagi na okres świąteczny oraz przymrozki. Pytano, czy wykonawca ma w umowie zapis dotyczący pracy w soboty i w trybie zmianowym. Wykonawca wyjaśnił, że jest zobligowany terminami zgodnie z podpisaną umową, nie przewiduje więc wstrzymania prac. Uprzedził również, że pierwszy etap prac ma w zakresie rozbiórkę trakcji i torowiska, zatem zostanie do nich skierowana tylko część pracowników.

Reporter TVP 3 dopytał o plany uspokojenia ruchu i wynikających z tego ograniczeń prędkości na wyremontowanym odcinku - taka informacja pojawiała się w dotychczasowych publikacjach. Dyrektor Sławomir Granatowski wyjaśnił, że jeszcze za wcześnie, aby określić jaka prędkość będzie dozwolona na tych odcinkach.

Czy mieszkańcy i klienci sklepów będą mogli parkować? Czy zostanie utworzona strefa płatnego parkowania, aby mieszkańcy mogli korzystać z miejsc parkingowych na okolicznych ulicach? Dyrektor Sławomir Granatowski wyjaśnił, że w tej sprawie prowadzone są rozmowy z Dyrektorem Zarządu Dróg i Transportu.

Przedsiębiorcy prosili o wyjaśnienie czy zostaną zwolnieni z jednego z podatków wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Dyrektor Sławomir Granatowski poprosił aby w tym temacie przedsiębiorcy kontaktowali się z wydziałem finansowym Urzędu Miasta Łodzi.

Mieszkańcy dopytywali o drzewostan przy ul. Cmentarnej. Czy pozostanie? Dyrektor Sławomir Granatowski wyjaśnił, że jeśli nie ma bezwzględnej konieczności (wynikającej z ekspertyz) to żadne drzewo nie zostanie wycięte, jednak sytuacja będzie monitorowana na bieżąco. Miasto stara się zwiększać ilość drzewostanu w Śródmieściu.

Mieszkańcy dopytywali kiedy nastąpi zamknięcie II odcinka Cmentarna- Legionów oraz skrzyżowania Gdańska-Legionów i kolejnego odcinka do Żeligowskiego. Wykonawca wyjaśnił, że zgodnie z umową, wstępnie planują zamknięcie odcinka Cmentarna- Legionów na przełomie kwietnia i maja. Rozpoczęcie prac na skrzyżowaniu Gdańska-Legionów wstępnie planowane jest w okresie wakacyjnym w 2023 roku. Wykonawca i dyrektor Sławomir Granatowski wspomnieli, że daty są umowne. Wszystko będzie zależeć od postępów prac i ewentualnych opóźnień wynikających z kolizji remontowych.

Czy będzie możliwy kontakt z Wykonawcą w trakcie prac? Wykonawca potwierdził, że dane koordynatorów sekcji i kierowników poszczególnych etapów będą sukcesywnie dostępne na stronie rewitalizacja.uml.lodz.pl

Planowany termin zakończenia inwestycji wynikający z podpisanej umowy to 29.10.2023 roku.

 

Dyrektor Sławomir  Granatowski poinformował, że na stronie https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/ mieszkańcy będą mogli znaleźć informacje i kontakt do osób, które będą odpowiadały
z ramienia miasta za tę inwestycję. Opublikowane zostaną również informacje o przebiegu remontu z organizacją ruchu, gdy tylko dokumenty zostaną zatwierdzone.

Kontakt