Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

piątek, 19 lipca 2024

Stary Rynek

wtorek, 16 lipca 2024

poniedziałek, 15 lipca 2024

Wielka rewitalizacja famuł przy Ogrodowej 24. Widać już pierwsze efekty przebudowy [ZDJĘCIA]

Rozpoczęta w 2023 roku wielka rewitalizacja famuł... więcej

Obwieszczenie o konsultacjach GPR

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi.

W związku z pracami dotyczącymi zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi 2026+ już 8 września rozpoczynają się konsultacje społeczne tego dokumentu. 

Konsultacje prowadzone będą w formie:

  • dyżurów konsultacyjnych ze zbieraniem uwag ustnych:

1. miejsce: Biuro Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Tuwima 10

termin: 26 września od godz. 16.00 do godz. 18.00 

2. miejsce: Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 171

termin: w dniach roboczych między 18 września a 2 października 2023 r. od godz. 12.00 do godz. 16.00;

  • protokołowanego publicznego spotkania z interesariuszami rewitalizacji umożliwiającego wymianę propozycji i opinii, które zostanie przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku (online)

termin: 12 września 2023 r. od godz. 14.00 do godz. 15.30;

  • protokołowanego publicznego spotkania z interesariuszami rewitalizacji umożliwiającego wymianę propozycji i opinii

miejsce: Biuro Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Tuwima 10

termin: 14 września 2023 r. od godz. 17.00 do godz. 19.00;

  • zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz formularza zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego do Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi dostępnych:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://bip.uml.lodz.pl ,
b) na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresami http://www.uml.lodz.pl/konsultacje
c) na portalu VOX POPULI pod adresem https://vox.uml.lodz.pl/
d) w sekretariacie Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 171, II piętro, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi,
e) podczas spotkań i dyżurów.

Wypełnione formularze należy nadsyłać w czasie trwania konsultacji (8.09.-2.10.2023) na adres mailowy rewitalizacja@uml.lodz.pl  lub na adres korespondencyjny Biura (w przypadku przesyłki pocztą za datę wpływu uznaję się datę stempla pocztowego).

Nie będą rozpatrywane uwagi:
1) z datą wpływu przed dniem 8 września 2023 r. i po dniu 2 października 2023 r.;
2) przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji lub formularzu zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego do gminnego programu rewitalizacji miasta łodzi (za wyjątkiem uwag zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania i dyżurów konsultacyjnych z interesariuszami rewitalizacji).

Konsultacje trwają do 2 października 2023 roku.

 

Kontakt