Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

wtorek, 5 grudnia 2023

poniedziałek, 4 grudnia 2023

Na Wojska Polskiego praca wre. Już widać efekty wielkiego remontu [ZDJĘCIA Z LOTU PTAKA]

Trwa wielka modernizacja ul. Wojska Polskiego. To złożone przedsięwzięcie, w którym prace torowe, drogowe i sanitarne są prowadzone równolegle. Sprawdzamy, na jakich etapach są poszczególne roboty.

Na zdjęciu stan prac na odcinku ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Sporną

Na całej długości przebudowywanej ulicy Wojska Polskiego trwa układanie chodników i krawężników. Robotnicy pracują także przy wykopach pod fundamenty wiat przystankowych, które staną obok skrzyżowania z ul. Franciszkańską. Zobaczymy ich przy budowie kanału ogólnospławnego od skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte w kierunku ul. Głowackiego i odwodnienia układu drogowego na skrzyżowaniu z ul. Sporną i ul. Pankiewicza. Prowadzone są także prace elektroenergetyczne. Montażyści zajmują się właśnie stawianiem słupów, a w najbliższych dniach rozpocznie się budowa kanału technologicznego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Marynarskiej.

Totalna metamorfoza na Bałutach

Modernizacja ul. Wojska Polskiego to jedna z najważniejszych inwestycji prowadzonych obecnie w Łodzi. Po remoncie ulica zyska nowy układ i torowisko tramwajowe (wyłączone z użytkowania w 2019 r. ze względu na katastrofalny stan techniczny). Powstaną chodniki z wydzieloną drogą dla rowerów i miejscami postojowymi dla samochodów. Wzdłuż ulicy pojawi się nowe oświetlenie, a na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach – nowy systemem sygnalizacji świetlnej. Całości zmian dopełnią przystanki tramwajowe i zatoki autobusowe. Powstaną na nich wysokie perony, ułatwiające pasażerom wsiadanie do pojazdów. Wykonawcy nie zapomnieli o zieleni. W okolicy przybędzie 500 drzew, 12 tys. krzewów oraz ozdobne trawy i kwiaty.


Projekt pn. "Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.03.01.02-10-0008/17-00 zawartej w dniu 10 lipca 2018 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kontakt