Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

wtorek, 5 grudnia 2023

poniedziałek, 4 grudnia 2023

Księży Młyn na finiszu rewitalizacji. Tego osiedla będą nam zazdrościć turyści [ZDJĘCIA]

Za kilka tygodni zakończy się kompleksowa odnowa Księżego Młyna, zabytkowego osiedla, które dzięki miejskiemu programowi rewitalizacji zyskuje drugą młodość. Projekt obejmuje aż 47 obiektów – od dawnych domów robotniczych po budynki gospodarcze oraz lokale użytkowe i gastronomiczne, a także przestrzenie między nimi: podwórka, tereny zielone, ciągi komunikacyjne.

Na zdjęciu rząd famuł położonych wzdłuż ul. Przędzalnianej

Jeszcze trwają prace w budynkach przy ul. Fabrycznej 19 i 19A, ul. Przędzalnianej 53, 55, 65 i 59 oraz przy ul. Księży Młyn 7 i 11. Toczą się tam także roboty brukarskie w alejce pomiędzy nieruchomościami. Finał tych robót, które zaowocują powstaniem blisko 70 mieszkań i szeregu lokali użytkowych, spodziewany jest już w nadchodzących tygodniach, najpóźniej do końca listopada. Poza lokalami mieszkalnymi osiedle wzbogaci się też o pracownie twórcze. Liczbę 13 istniejących powiększy 14 kolejnych. Działają w nich projektanci mody, artyści sztuk wizualnych czy twórcy sztuki użytkowej, których dzieła  promują Łódź w Europie i na całym świecie. Przy ul. Fabrycznej 19 i 19A, gdzie trwa inwestycja w częściach wspólnych budynków, powstaje nowa placówka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – dom dziennego pobytu i nowa pracownia twórcza.

Nowy monitoring

Aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, Księży Młyn objęto systemem monitoringu miejskiego. W dziewięciu punktach osiedla zainstalowano kamery, dzięki którym stały nadzór nad jego terenem pełnią operatorzy Straży Miejskiej w Łodzi.


Projekt pn. "Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna. Etap II" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/20 zawartej w dniu 26 maja 2021 roku.
Projekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kontakt