Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

czwartek, 29 lutego 2024

Łódź zielenieje. W 2024 r. przybędzie aż 52 tys. nowych drzew! [SZCZEGÓŁY]

ML

Tysiące nowych drzew pojawią się w całej Łodzi w... więcej

Remont Brzeźnej. Zmiany w organizacji ruchu dla kierowców i pasażerów MPK Łódź

TAnd

Nowa równa jezdnia, proste chodniki i przystanki... więcej

Rewitalizacja Starego Rynku. Co się dzieje na placu budowy? [ZDJĘCIA Z DRONA]

Modernizacja Starego Rynku to jedna z ważniejszych miejskich inwestycji Programu Rewitalizacji Centrum Łodzi. Jeszcze w tym roku łodzianie zobaczą, jak zmieni się po remoncie. A co słychać na placu budowy teraz?

Na zdjęciu stan prac remontowo-budowlanym na Starym Rynku (widok z góry)

Na placu wykonano już 1200 mkw. nawierzchni z płyt i kostki granitowej. Trwa montaż przyłącza wodnego do fontanny oraz budowa kanalizacji sanitarnej i odwodnienia terenu. Robotnicy pracują także przy nowym oświetleniu – układają kable zasilające i montują słupy oświetleniowe. W najbliższych tygodniach kontynuowane będą roboty przy podbudowie i nawierzchni granitowej. Wykonawca przygotowuje się również do nasadzeń zieleni.

Stary Rynek pełen zieleni

Modernizacja Starego Rynku przewiduje wymianę całej nawierzchni i likwidację stopni na placu, w którego centrum staną dwie podświetlane fontanny posadzkowe. Po wschodniej i zachodniej stronie znajdą się zadaszone stanowiska do handlu, a od strony parku – pawilon handlowy. Najważniejsza będzie jednak zieleń! Wzdłuż ul. Nowomiejskiej posadzone będą nowe drzewa (jesiony pensylwańskie i klony), prawie 300 krzewów (w tym m.in. ostrokrzewu i róż) i trawy ozdobne. Wśród zieleni można będzie odpocząć na kilkunastu ławkach lub drewnianych siedziskach zamontowanych nieopodal drzew. Generalny remont Starego Rynku ma zakończyć się przed końcem 2023 r.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kontakt