Łódź Rewitalizuje

Remont Ogrodowej coraz bliżej końca. Otwarcie odcinka ważnego dla kierowców

Ulica Ogrodowa jest przebudowywana na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Gdańskiej. Właśnie zakończył się jeden z etapów remontu - w piątek (24 listopada) dla kierowców otwarty zostanie odcinek pomiędzy ul. Cmentarną i Karskiego.

Na zdjęciu odcinek ul. Ogrodowej na wysokości nieruchomości pod numerem 26

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Ogrodowej oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół. W ulicy zmodernizowano wodociągi i kanalizację oraz sieci energetyczną i gazową. Jezdnia w rejonie cmentarza przy ul. Ogrodowej ma 6,5 m szerokości i nową, gładką nawierzchnię. Wzdłuż ulicy wyznaczono miejsca do parkowania. Po obu stronach jezdni położono szerokie chodniki, które dla bezpieczeństwa i dobrej widoczności są wyniesione. W ramach inwestycji uporządkowana została również zieleń. 

Finał przebudowy całej ul. Ogrodowej jeszcze w 2023 roku.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami Ogrodową. Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 27 października 2017 roku.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Ogrodową, Zachodnią Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0003/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kontakt