Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

czwartek, 11 lipca 2024

środa, 10 lipca 2024

TOP 5 kamienic w Łodzi po rewitalizacji. Mamy się czym pochwalić! [ZDJĘCIA]

Red

Czym jest Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi?... więcej

Ceramiczna mozaika przy Struga gotowa! Zajmuje ponad 100 mkw.! [ZDJĘCIA]

red

„Cztery Strony” to tytuł nowej mozaiki... więcej

Spotkania z mieszkańcami - przygotowania do 9 projektu rewitalizacji obszarowej

Rewitalizacja obszarowa w ramach projektów 1- 8 powoli dobiega końca. Inwestycje zostaną zrealizowane do czerwca tego roku. Miasto przygotowuje się już do rewitalizacji kolejnego kwartału. W kwietniu odbyły się pierwsze spotkania informacyjne z najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych w kamienicach typowanych do objęcia remontami.

Podczas serii spotkań zorganizowanych od 15 do 25 kwietnia pracownice i pracownicy Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, we współpracy z  administratorami  nieruchomości z Zarządu Lokali Miejskich, prezentowali wszystkim zainteresowanym lokatorom zakres planowanego nowego projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (Projekt 9).  Uczestnicy dowiedzieli się jaki obszar będzie on obejmował (ograniczony ulicami: Próchnika, Rewolucji, Wschodnia, Jaracza, Kilińskiego, Narutowicza, Zielona, Zachodnia), które ulice, przestrzenie publiczne oraz budynki planowane są do objęcia projektem.  Omówiony został także zakładany harmonogram i etapy przygotowania i realizacji projektu uwzględniający istotne dla mieszkańców działania. 

W trakcie spotkań z najemcami lokali mieszkalnych skupiono się na na przekazaniu praktycznych informacji dot. kwestii mieszkaniowych oraz uwarunkowań procesu wykwaterowań. Najemcy dowiedzieli się jakie prawa i możliwości im przysługują.  Szczegółowo została także omówiona różnica w procesie przeprowadzek w momencie gdy mieszkaniec zdecyduje się na powrót po zakończonym remoncie do kamienicy, i w momencie gdy decyduje się zmienić miejsce zamieszkania na stałe i takiego powrotu nie planuje. Poinformowano także na jakim etapie mieszkaniec ostatecznie musi zdecydować o powrocie do wyremontowanego budynku. Na każdym ze spotkań wywiązywała się dyskusja i padały liczne pytania dotyczące wyposażenia i remontów zajmowanych lokali, możliwości wykupu mieszkań, organizacji przeprowadzek, wysokości opłat, procedury wyboru lokali zamiennych itp.

Mieszkańcy zostali poinformowani, że rolą Biura jest m.in. wspieranie mieszkańców budynków objętych działaniami rewitalizacyjnymi i związanymi z nimi przeprowadzkami tak, aby cały proces był jak najmniej stresujący. Spotkanie było jednocześnie okazją do poznania konkretnej latarniczki lub latarnika społecznego, którzy będą opiekować się mieszkańcami danej nieruchomości podczas przygotowania i prowadzenia projektu.

Kolejnym etapem współpracy z lokatorami będą indywidualne spotkania - wizyty w ich mieszkaniach, podczas których szczegółowo omówiona zostanie sytuacja i potrzeby każdego z najemców związane z ewentualnymi przeprowadzkami.

Osobno zorganizowano spotkanie informacyjne dla twórców oraz organizacji pozarządowych wynajmującym lokale  w kamienicach przy ul. Piotrkowskiej 36 i 38. Na tym spotkaniu dyskutowano o charakterze podwórka, jego obecnych i możliwych przyszłych funkcjach a także o zaangażowaniu obecnych najemców w przygotowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla tej nieruchomości.

Tematyczne spotkania zorganizowano także dla najemców lokali użytkowych. Tu istotne było wskazanie jakie możliwości zamiany lokalu w przypadku konieczności remontu kapitalnego mają przedsiębiorcy prowadzący firmy w kamienicach przewidywanych do włączenia do projektu oraz na jakich zasadach można wrócić do obecnie wynajmowanej przestrzeni.

 

W kwietniu 2024 ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy analiz i dokumentacji koniecznej do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu. Dopiero po przeprowadzeniu badań stanu technicznego poszczególnych budynków podjęte zostaną decyzje o zakresie remontów. Prace te potrwają co najmniej do końca br.

 

 

Kontakt