Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

czwartek, 20 czerwca 2024

Na Księżym Młynie budują drogę rowerową. Wystartowały prace [ZDJĘCIA]

ML

Istniejąca od 2023 r. droga rowerowa na Księżym... więcej

środa, 19 czerwca 2024

Remont Śmigłego-Rydza. Trwają przygotowania zieleńców [ZDJĘCIA]

Drogowcy modernizują drogę na odcinku od skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego do ul. Dąbrowskiego. Wykonawca przebudowy skupia się w tej chwili na przygotowaniu nowych zieleńców wzdłuż całego fragmentu, na którym trwają prace.

Na zdjęciu stan prac na remontowanej zachodniej nitce odcinka ul. Śmigłego-Rydza pomiędzy ul. Przybyszewskiego a Dąbrowskiego

Sadzone są krzewy i byliny, których będzie ponad sześć tysięcy sztuk. Nie zabraknie drzew, których przybędzie blisko siedemdziesiąt. W pobliżu wlotu ul. Przędzalnianej trwają prace przy nowej drodze rowerowej. W najbliższych dniach ma się rozpocząć układanie ostatniej warstwy asfaltu w rejonie skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego.

Jak zmieni się Śmigłego-Rydza?

W ramach inwestycji zmodernizowane zostanie torowisko, które po przebudowie zazieleni niska roślinność. Powstanie nowa nawierzchnię, chodniki i drogi rowerowe. Wzdłuż ulicy, na uporządkowanych trawnikach, zasadzone zostaną krzewy i kwiaty.  


Projekt pn. "Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej  wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0047/16-00 zawartej w dniu 15 grudnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Kontakt