Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

piątek, 19 lipca 2024

Stary Rynek

wtorek, 16 lipca 2024

poniedziałek, 15 lipca 2024

Wielka rewitalizacja famuł przy Ogrodowej 24. Widać już pierwsze efekty przebudowy [ZDJĘCIA]

Rozpoczęta w 2023 roku wielka rewitalizacja famuł... więcej

Północna 23 po remoncie. Odnowione elewacje, 22 mieszkania, plac zabaw i nie tylko [ZDJĘCIA]

Zakończyła się modernizacja zespołu pięciu budynków na posesji przy ul. Północnej 23. Wszystkie przeszły gruntowną modernizację – mają odnowione elewacje, nowe instalacje elektryczne, teletechniczne i sanitarne oraz windy, a cała nieruchomość została podłączona do sieci centralnego ogrzewania.

Kolaż powstały z połączenia trzech zdjęć nieruchomości przy ul. Północnej 23: jej elewacji od strony ul. Północnej (po lewej stronie) i wyremontowanych wnętrz (po prawej stronie na dole i na górze)

W kamienicy powstały 22 mieszkania komunalne, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami. Są też dwa lokale usługowe, a także pomieszczenia dla placówki opiekuńczo-wychowawczej, Środowiskowego Domu Samopomocy, który zapewni wsparcie i opiekę dzienną dla seniorów cierpiących na choroby neurodegeneracyjne, oraz świetlicy podwórkowej.

Rewitalizacja objęła cały teren nieruchomości. Zlikwidowano bariery dla osób z niepełnosprawnościami, wymieniono nawierzchnię, urządzono strefę relaksu ze stolikami i ławkami. Dla najmłodszych powstał plac zabaw z dwiema huśtawkami, bujakiem sprężynowym i piaskownicą. Wysiano trawniki, posadzono liczne rośliny, w tym 11 drzew.

Wartość inwestycji wyniosła 13,3 mln zł.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kontakt