Łódź Rewitalizuje

Działania

Jaracza 26

Inwestycja zakończona w maju 2020 r.

CO TU POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Placówki edukacyjne, Drzewa, Zieleń, Siłownia plenerowa, Oświetlenie, iluminacja,

Budynek zajmowany niegdyś przez Publiczne Gimnazjum nr 2 został ocieplony i zmodernizowany. Remont odbył się z poszanowaniem i zachowaniem detali takich jak np. oryginalne kafelki na korytarzach. Konserwacja szczegółów architektonicznych pozwoliła na przywrócenie historycznej formy elewacji. Pomieszczenia wewnątrz szkoły zostały nieznacznie przebudowane. W budynku oraz na dziedzińcu szkoły powstały siłownie. Zewnętrzna ma charakter ogrodzonej stacji street workout i składa się z urządzeń takich jak wahadło, wioślarz, orbitrek czy biegacz. Nowe ogrodzone boisko dostosowane zostało do potrzeb różnych dyscyplin. Zagrać na nim można m.in. w koszykówkę, siatkówkę i piłkę nożną. Jego nawierzchnia wykonana została z gumy. Pozostałą część podwórza pokryto dwoma rodzajami kostki kamiennej. Na wyznaczonych terenach zielonych zasiano trawnik. Chwilę odpoczynku umożliwiają ławki, a czystość na terenie zewnętrznym szkoły zapewniają kosze na śmieci. Do istniejących drzew dosadzono 8 nowych.

Szkołę wyposażono w windę oraz rampy, dzięki czemu stała się dostępną dla osób z ograniczeniami ruchu. Zakres robót obejmował również remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej i gazowej. Przebudowana została także sieć elektryczna wraz z wymianą istniejącej infrastruktury oświetleniowej. Budynek podłączono do sieci centralnego ogrzewania oraz zapewniono dostęp do światłowodu, który jest technologią gwarantującą szybki transfer danych. Wejście do szkoły zostało przeniesione od strony pasażu łączącego ul. Jaracza z ul. Włókienniczą (tzw. „Pasaż Majewskiego”). Po zakończeniu remontu w budynku swoje miejsce znalazła Szkoła Podstawowa nr 111.

 

ZOBACZ JAK ZMIENIAŁA SIĘ SZKOŁA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: lipiec 2017

Przetarg został ogłoszony 25 lipca 2017 roku:

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.24.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 31 sierpnia 2017 roku. Wpłynęły 3 oferty:

  • 11 377 500,00 zł - konsorcjum: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o.o., Erekta Budownictwo Sp. z o.o.
  • 10 420 000,00 zł - ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki
  • 13 258 170,00 zł - konsorcjum: VIK-BUD Sp. z o.o. Sp. K., VIK-BUD Stanisław Wiktorowicz

Zaplanowana przez Miasto kwota: 13 244 141,77 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: marzec 2018

Umowa z konsorcjum firm VIK-BUD Sp. z o.o. Sp. K., VIK-BUD Stanisław Wiktorowicz została podpisana 22 marca 2018 r. na kwotę 13 258 170,00 zł.

Projektowanie: od marca 2018 do grudnia 2019
Rozpoczęcie remontu: styczeń 2019

9 lipca 2018 roku rozpoczęły się prace rozbiórkowe w budynku. Właściwe prace remontowe rozpoczną się w styczniu 2019 roku. Najbardziej uciążliwe prace będą wykonywane w wakacje, ponieważ szkoła będzie normalnie funkcjonowała w trakcie remontu.

Zakończenie remontu: maj 2020

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowanie i zasiedlanie nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Izabella Mielczarek tel. 42 638 64 07 i.mielczarek@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Izabellą Mielczarek, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Ostatnia aktualizacja: 05.06.2019 r.

Kontakt