Łódź Rewitalizuje

Działania

Kilińskiego 28

  

Najważniejsze ogłoszenia
Zaprojektuj i wybuduj. Trwa realizacja robót budowlanych.

 

 

Inwestycja zakończona w październiku 2023 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Lokale usługowo-handlowe, Zieleń, Meble miejskie, Plac zabaw,

Budynek, który figuruje w gminnej ewidencji zabytków, zostanie całkowicie odnowiony wraz z podwórkiem. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek będzie podłączony do centralnego ogrzewania. W budynku gospodarczym będzie śmietnik i pomieszczenia na wózki i rowery. Nawierzchnia podwórka zostanie wykonana z płyt kamiennych, kostki granitowej, a w prześwicie bramowym będzie cementowa wylewka z rysunkiem płyt, barwiona na czerwono. Posadzony zostanie trawnik. Zasadzone zostaną również niskie krzewy w rodzaju bukszpanu. Na podwórku znajdą się stylizowane ławki, nad którymi będą pergole z pnączami. Powstaną budki lęgowe dla jerzyków. Do dyspozycji mieszkańców będzie stojak na rowery, trzepak oraz kosz na śmieci. Dzieci będą mogły korzystać z piaskownicy, karuzeli i huśtawki. Tak zorganizowane podwórko będzie przyjaznym miejscem spotkań dla mieszkańców budynku. Ponadto teren zostanie oświetlony i zyska nowe stylizowane ogrodzenie od strony północnej i wschodniej.

W budynku powstanie:

  • 16 mieszkań komunalnych
  • 3 lokale usługowe przeznaczone na wynajem

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: październik 2019

I przetarg został ogłoszony 2 października 2019 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.15.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: listopad 2019

Otwarcie ofert w I przetargu nastąpiło 5 listopada 2019 r. Wpłynęły 3 oferty:

  • 7.490.000,00 zł - Konsorcjum firm: WarBud Sp. z o.o i FHU „WarBud” Wojciech Wardencki
  • 6.590.550,00 zł - Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski
  • 10.977.000,00 zł - Zakład Remontowo-Budowlany „Amer-Bud” Jabłońscy sp. jawna

Zaplanowana przez Miasto kwota: 4 491 966,26 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: 2021

Umowa z Przedsiębiorstwem Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski została podpisana 28 kwietnia 2020 roku, na kwotę 6.590.550,00 zł.

Projektowanie: 2021
Rozpoczęcie remontu: 2021
Zakończenie remontu: październik 2023
Wprowadzenie mieszkańców: 2024

Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się w 2024 r.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Ewa Bogusiak tel. 42 638 50 58 e.bogusiak@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowanie i zasiedlanie nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracja (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Martyna Gębka tel. 519 791 244 m.gebka@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Izabella Mielczarek tel. 42 638 64 07 i.mielczarek@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl
       

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Izabellą Mielczarek, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Ostatnia aktualizacja: 05.06.2019 r.

Kontakt