Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Kilińskiego (na odcinku Rewolucji 1905 r. - Jaracza)

Inwestycja zakończona w kwietniu 2021 r.

CO TU POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Układ ulic, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Oświetlenie, iluminacja,

Po wschodniej stronie ulicy, na odcinku od ul. Rewolucji 1905 r. do ul. Włókienniczej wykonany został chodnik dla pieszych o szerokości ok. 3 m oddzielony od jezdni pasami zieleni. Na dalszym odcinku, tj. od ul. Włókienniczej do ul. Jaracza szerokości chodnika wynosi około 1,9÷2,8 m. Wykonany został z płyt betonowych z elementami kostki kamiennej. Jezdni wraz z torowiskiem nie przebudowano. Perony przystankowe zostały wyniesione w celu ułatwienia dostępu do komunikacji miejskiej. Wszystkie elementu przystanku stylizowane są na XIX / XX-wieczne. Miejsca postojowe znajdują się po zachodniej stronie ulicy. W ramach inwestycji powstały także skwer po zachodniej stronie ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Rewolucji 1905 r. do ul. Włókienniczej. Zostały posadzone nowe drzewa. Powstał automatyczny system nawadniający rośliny. Po obu stronach ulicy zostały posadzone krzewy, byliny oraz pnącza. Dominują rośliny liściaste. Zakres robót objął także remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla kamienic. Przebudowana została również sieć elektryczna z wymianą istniejącej infrastruktury oświetleniowej.

Na ulicy powstało:

 • 12 ławek ulicznych,
 • 10 koszy ulicznych,
 • 4 stojaki rowerowe,
 • 2 wiaty przystankowe z koszami,
 • 2 altany,
 • plac zabaw z wyposażeniem,
 • 4 gabloty typu „city light”,
 • 7 słupów trakcyjno-oświetleniowych.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: sierpień 2017

I Przetarg został ogłoszony 11 sierpnia 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.31.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 20 września 2017 r. Nie wpłynęła żadna oferta na pakiet 5 ulic i przestrzeni publicznych.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 8 187 425,90 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: listopad 2017

II przetarg został ogłoszony 8 listopada 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.51.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: grudzień 2017

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 20 grudnia 2017 r. Wpłynęły 3 oferty (na pakiet 7 ulic i przestrzeni publicznych):

 • 18 799 320,00 zł - IDS-BUD S.A.
 • 24 793 110,00 zł - Kral Sp. z o.o.
 • 20 312 924,38 zł - STRABAG Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 11 469 953,84 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: kwiecień 2018

Umowa z firmą IDS-BUD S.A. została podpisana 27 kwietnia 2018 r. na kwotę 18 799 320,00 zł (na pakiet 7 ulic i przestrzeni publicznych).

Projektowanie: kwiecień - listopad 2018
Rozpoczęcie remontu: grudzień 2018

Prace po wschodniej stronie ulicy (zadanie 4 i 5) zostały zakończone, prace na zachodniej stronie będą odbywały się o okresie wakacyjnym 2020 r.

Zakończenie remontu: kwiecień 2021

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Izabella Mielczarek tel. 42 638 64 07 i.mielczarek@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Izabellą Mielczarek, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt