Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Włókiennicza

Inwestycja zakończona w grudniu 2022 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Układ ulic, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Plac zabaw, Oświetlenie, iluminacja,

Ulica otrzymała formę woonerfu bez wyznaczonego przedziału między jezdnią a chodnikiem. Została ona wyłożona kostką kamienną o różnorodnych barwach, mającą tworzyć główną kompozycję artystyczną. Od fasad budynku po obu stronach ulicy wyznaczono pas tylko dla ruchu pieszego o szerokości 2 m. Na pozostałej części drogi odbywa się ograniczony ruch samochodowy. W ramach inwestycji został wykonany park kieszonkowy z placem zabaw. Posadzono drzewa, o których stan dba automatyczny system nawadniający rośliny. Po obu stronach ulicy zostały posadzone krzewy, pnącza, byliny oraz trawy ozdobne. Dla roślin pnących wykonano podpory.

Zakres robót objął także remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz wykonanie sieci grzewczej dla kamienic. Przebudowana została także sieć elektryczna z wymianą istniejącej infrastruktury oświetleniowej.

Na ulicy powstały:

 • plac zabaw (park kieszonkowy),
 • "zielona ściana" na konstrukcji,
 • 20 stojaków rowerowych,
 • 34 ławki uliczne,
 • 9 ławek betonowych,
 • 15 koszy ulicznych,
 • 11 słupów oświetleniowych,
 • fontanna mgiełkowa.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: lipiec 2017

I przetarg został ogłoszony 29 lipca 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.53.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

I przetarg:

Otwarcie ofert nastąpiło 6 września 2017 r. Wpłynęła 1 oferta (na pakiet 1 ulicy i 1 pasażu):

 • 11 235 052,00 zł - ZRD Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 7 649 230,66 PLN (na pakiet 1 ulicy i 1 pasażu)

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: maj 2019

II przetarg został ogłoszony 23 maja 2019 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-II.271.59.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2019

Otwarcie ofert w II przetargu nastąpiło 2 sierpnia 2019 r. Wpłynęły 3 oferty (na pakiet 1 ulicy i 1 pasażu):

 • 39.495.300,00 zł (plus 479.700,00 zł prawo opcji)  - IDS-BUD S.A.
 • 18.283.847,52 zł (plus 107.748,00 prawo opcji) - konsorcjum firm: „JAGEZ” Firma Transportowo-Usługowa Zdzisław Jagiełło ; Biuro Usług Inwestycyjnych Robert Wojciechowski
 • 18 192 031,97 zł (plus 533 124,18  prawo opcji) - STRABAG Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 8 801 483,10 zł (na pakiet 1 ulicy i 1 pasażu)

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Wynik przetargu: sierpień 2019

Wybór wykonawcy nastąpił 26 sierpnia 2019 r.:

 •  konsorcjum firm: „JAGEZ” Firma Transportowo-Usługowa Zdzisław Jagiełło ; Biuro Usług Inwestycyjnych Robert Wojciechowski - 18.283.847,52 zł (plus 107.748,00 prawo opcji) - przebudowa ul. Włókienniczej i budowa pasażu

Przejdź do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Podpisanie umowy z wykonawcą: wrzesień 2019

Umowa została podpisana 16. września 2019 roku. 

Projektowanie: od października 2019 do marzec 2021
Rozpoczęcie remontu: marzec 2021
Zakończenie remontu: grudzień 2022

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Paweł Chojnacki tel. 42 638 48 91 pa.chojnacki@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Izabella Mielczarek tel. 42 638 64 07 i.mielczarek@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Izabella Mielczarek, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt