Łódź Rewitalizuje

Działania

Włókiennicza 5

Inwestycja zakończona w grudniu 2021 r.

CO TU POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Placówki opiekuńczo-wychowawcze, Lokale biurowe, Lokale usługowo-handlowe, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie,

Budynek został całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Mieszkania wyposażono w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzono w wanny lub prysznice, ubikację oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi została poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek uzyskał dostęp do sieci światłowodowej. W budynku zainstalowano windę dostosowaną dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach. Nawierzchnia podwórza została wymieniona i odnowiona, wykonano ją z kostki kamiennej. Na podwórku znajdują się ławki oraz huśtawka typu gniazdo, karuzela i piaskownica. Teren ogrodzony został stylizowanym ogrodzeniem z furtką od strony południowej i od strony zachodniej oraz wschodniej. Na wyznaczonych terenach zielonych zostały posadzone krzewy i drzewa, a wokół nich zasiano trawnik. Przy wejściach do budynku oraz przy miejscu spotkań dla mieszkańców, a także przy pergoli śmietnikowej teren zainstalowano oświetlenie. Ponadto w budynku na parterze wydzielono pomieszczenie składowania na wózki i rowery dla wszystkich mieszkańców.

W budynku powstało:

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Zalecane parametry minimalne do wyświetlenia modelu 3D:

Procesor: Procesor Intel® Core™ i5-6500 GHz lub odpowiedniki.  Pamięć RAM: 8 GB. 

Przeglądarka: Mozilla Firefox (użycie innej przeglądarki może powodować błędy) 

W przypadku próby odtwarzania na innych urządzeniach zalecamy otwieranie na urządzeniach o podobnych parametrach wydajnościowych.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: lipiec 2017

I przetarg został ogłoszony 27 lipca 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.82.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 19 września 2017 r. Wpłynęły 3 oferty (za komplet 5 kamienic przy ul. Włókienniczej 3, 5, 7, 11 oraz ul. Wschodniej 54):

  • 48 339 416,62 zł - PROCHEM S.A.
  • 33 033 787,82 zł  – ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki
  • 24 567 546,85 zł - BUDOMAL Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Leśniak

Zaplanowana przez Miasto kwota: 24 615 020,00 zł (za komplet 5 kamienic przy ul. Włókienniczej 3, 5, 7, 11 oraz ul. Wschodniej 54)

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: grudzień 2017

II przetarg został ogłoszony 6 grudnia 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.141.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: styczeń 2018

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 16 stycznia 2018 r. Wpłynęła 1 oferta (za komplet 3 kamienic przy ul. Włókienniczej 3, 5, 7):

  • 12 999 978,17 zł - BUDOMAL Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAL

Zaplanowana przez Miasto kwota: 12 410 615,84 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Wynik przetargu: kwiecień 2018

W II przetargu Wykonawca odstąpił od podpisania umowy.

Ogłoszenie III przetragu: czerwiec 2018

III przetarg został ogłoszony 26 czerwca 2018 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-II.271.81.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2018

W III przetargu otwarcie ofert nastąpiło 6 sierpnia 2018 r. Wpłynęły 2 oferty (za komplet 3 kamienic przy ul. Włókienniczej 3, 5, 7):

  • 18 797 955,48 zł - BUDOMAL Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Leśniak
  • 16 800 000,00 zł - ZAB-BUD Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 12 419 007,43 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: listopad 2018

Umowa z firmą ZAB-BUD Sp. z o.o. została podpisana 02 listopada 2018 r. na kwotę 16 800 000,00 zł (za komplet 3 kamienic przy ul. Włókienniczej 3, 5, 7).

Projektowanie: od listopada 2018 do listopada 2019
Rozpoczęcie remontu: listopad 2019

Teren budowy został przekazany wykonawcy 25 listopada 2019 roku.

Zakończenie remontu: grudzień 2021
Wprowadzenie mieszkańców: koniec grudnia 2021/początek 2022

Mieszkańcy mogą wprowadzić się od końca grudnia 2021 r.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Anna Szadkowska tel. 798 733 979 a.szadkowska@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Izabella Mielczarek tel. 42 638 64 07 i.mielczarek@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl
placówki opiekuńczo-wychowawczej Anna Baklińska tel. 42 638 57 54 a.baklinska@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Izabellą Mielczarek, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt