Łódź Rewitalizuje

Działania

Droga łącząca ul. Sienkiewicza z ul. Wschodnią

  

Najważniejsze ogłoszenia
Prace budowlane są na ukończeniu.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

grudzień 2023

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Układ ulic, Meble miejskie, Oświetlenie, iluminacja, Drzewa, Zieleń, Monitoring,

Ulice Sienkiewicza i Wschodnia zostaną połączone poprzez przebicie kwartału ulic Narutowicza-Sienkiewicza-Traugutta-Piotrkowska. Usprawni to komunikację w rejonie skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Narutowicza oraz pozwoli na wprowadzenie nowych funkcji wewnątrz dotychczas niezagospodarowanego kwartału.

Wzdłuż jezdni powstaną chodniki ze zjazdami do posesji. Na ulicy pojawią się nowe, ozdobne latarnie, ławki i kosze na śmieci. Zieleń zostanie uporządkowana. Planowane jest posadzenie nowych roślin. Niektóre z koron drzew zostaną oświetlone. Dekoracyjne oświetlenie pojawi się również w ogrodzeniach zieleńców. Zainstalowane zostaną także stojaki na rowery. Powstaną dwie nowe przestrzenie publiczne dla mieszkańców z dużą ilością zielni, pergolami, fontanną i ławkami. Cała przestrzeń przystosowana będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: kwiecień 2018

Przetarg został ogłoszony 17 kwietnia 2018 r. 

Numer przetargu:  ZIM-DZ.3322.8.2018

Przejdź do strony przetargu 

Otwarcie ofert: czerwiec 2018

Otwarcie ofert nastąpiło 12 czerwca 2018 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 27 675 000,00 zł - IDS - BUD S.A.  
  • 41 256 464,53 zł - STRABAG Sp. z o.o. 

Zaplanowana przez Miasto kwota: 15 754 182,77 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert 

Podpisanie umowy z wykonawcą: październik 2018

Umowa z firmą IDS - BUD S.A. na kwotę 27 675 000,00 zł (za realizację pakietu dróg uzupełniających: połączenia ul. Sienkiewicza z ul. Wschodnią, ul. Traugutta z ul. Tuwima, łączników do ul. Sienkiewicza oraz Kilińskiego od nowo powstałych ulic) została podpisana 26 października 2018 roku.

Projektowanie: od października 2018 do marca 2020
Rozpoczęcie remontu: 2020
Zerwanie umowy z wykonawcą

IDS-BUD, generalny wykonawca inwestycji, złożył wniosek o ogłoszenie upadłości w pierwszym kwartale 2022 r.

 

Ogłoszenie II przetargu (na dokończenei prac budowlanych): sierpień 2022

II przetarg został ogłoszony 17 sierpnia 2022 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.19.2022

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: październik 2022

Otwarcie ofert nastąpiło 18 października 2022 r. Wpłynęły 3 oferty:

  • 13 963 256,74 zł (na zadanie 1 budowę jezdni oraz chodników z infrastrukturą) - DB Construct Sp. z o.o.
  • 18 411 479,17 zł (na zadanie 1 budowę jezdni oraz chodników z infrastrukturą) - konsorcjum firm Balzola Polska Sp. z o.o. i Lantania SA – Partner konsorcjum
  • 43 307 013,65 zł (na zadanie 1 budowę jezdni oraz chodników z infrastrukturą) i 6 150 010,23 zł (na zadanie 2 – przebudowę terenu przylegającego do projektowanego pasa drogowego) - Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A

Zaplanowana przez Miasto kwota:10 163 692,18 zł (część 1 zamówienia)

Przejdź do informacji z otwarcia ofert 

Wynik przetragu (unieważnienie):listopad 2022

Postępowanie zostało unieważnione 11 listopada 2022 roku ponieważ złożona oferta z cenami ofertowymi w zakresie poszczególnych części zamówienia przewyższała kwoty, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

 

Ogłoszenie III przetargu (na dokończenie prac budowlanych): styczeń 2023

Przetarg został ogłoszony 25 stycznia 2023 r. 

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.2.2023

Przejdź do strony przetargu 

Otwarcie ofert: luty 2023

Otwarcie ofert w III przetargu nastąpiło 22 lutego 2023 roku. Wpłynęły 3 oferty:

  • 15 554 128,46 zł - DB CONSTRUCT Sp. z o.o.
  • 13 840 758,47 zł - Balzola Polska Sp. z o.o.
  • 14 661 421,97 zł - STRABAG Sp. z o.o.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Zakończenie: grudzień 2023
Otwarcie drogi: 2023

ZOBACZ JAK WYGLĄDA DROGA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Wizualizacje zmian

Zalecane parametry minimalne do wyświetlenia modelu 3D:

Procesor: Procesor Intel® Core™ i5-6500 GHz lub odpowiedniki.  Pamięć RAM: 8 GB. 

Przeglądarka: Mozilla Firefox (użycie innej przeglądarki może powodować błędy) 

W przypadku próby odtwarzania na innych urządzeniach zalecamy otwieranie na urządzeniach o podobnych parametrach wydajnościowych.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Iwona Lato tel. 42 272 62 47 i.lato@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 638 57 29 j.gawronska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Justyna Gawrońską,, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt