Łódź Rewitalizuje

Działania

Droga łącząca ul. Sienkiewicza z ul. Wschodnią

  

Najważniejsze ogłoszenia
Trwa projektowanie.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu::

lipiec 2022

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Układ ulic, Meble miejskie, Oświetlenie, iluminacja, Drzewa, Zieleń, Monitoring,

Ulice Sienkiewicza i Wschodnia zostaną połączone poprzez przebicie kwartału ulic Narutowicza-Sienkiewicza-Traugutta-Piotrkowska. Usprawni to komunikację w rejonie skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Narutowicza oraz pozwoli na wprowadzenie nowych funkcji wewnątrz dotychczas niezagospodarowanego kwartału.

Wzdłuż jezdni powstaną chodniki ze zjazdami do posesji. Na ulicy pojawią się nowe, ozdobne latarnie, ławki i kosze na śmieci. Zieleń zostanie uporządkowana. Planowane jest posadzenie nowych roślin. Niektóre z koron drzew zostaną oświetlone. Dekoracyjne oświetlenie pojawi się również w ogrodzeniach zieleńców. Zainstalowane zostaną także stojaki na rowery. Powstaną dwie nowe przestrzenie publiczne dla mieszkańców z dużą ilością zielni, pergolami, fontanną i ławkami. Cała przestrzeń przystosowana będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: kwiecień 2018

Przetarg został ogłoszony 17 kwietnia 2018 r. 

Numer przetargu:  ZIM-DZ.3322.8.2018

Przejdź do strony przetargu 

Otwarcie ofert: czerwiec 2018

Otwarcie ofert nastąpiło 12 czerwca 2018 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 27 675 000,00 zł - IDS - BUD S.A.  
  • 41 256 464,53 zł - STRABAG Sp. z o.o. 

Zaplanowana przez Miasto kwota: 15 754 182,77 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert 

Podpisanie umowy z wykonawcą: październik 2018

Umowa z firmą IDS - BUD S.A. na kwotę 27 675 000,00 zł (za realizację pakietu dróg uzupełniających: połączenia ul. Sienkiewicza z ul. Wschodnią, ul. Traugutta z ul. Tuwima, łączników do ul. Sienkiewicza oraz Kilińskiego od nowo powstałych ulic) została podpisana 26 października 2018 roku.

Projektowanie: od października 2018 do marca 2020
Rozpoczęcie remontu: 2020
Zakończenie remontu: kwiecień 2021

Wiosną 2021 r. planowane jest zakończenie prac remontowych.

Otwarcie drogi: 2021

Droga będzie udostępniona dla ruchu w 2021 r. 

ZOBACZ JAK WYGLĄDA DROGA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Ewelina Dziuba tel. 42 272 62 47 e.dziuba@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Monika Drwęcka tel. 42 638 64 07 m.drwecka@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506 664 323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Moniką Drwęcką, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt