Łódź Rewitalizuje

Działania

Narutowicza 12

Inwestycja zakończona w grudniu 2020 r.

CO POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Mieszkania chronione, Lokale usługowo-handlowe,

Budynek został gruntownie wyremontowany i podłączony do sieci ciepłowniczej. Zachował on swoją dotychczasową funkcję: w budynku znajdują się lokale usługowe oraz mieszkania, w tym dwa chronione dla osób wychodzących z pieczy zastępczej. Cześć oficyny została nadbudowana. Zmieniło się także podwórko. Wymieniono nawierzchnię. Pojawiła się zieleń, a wzdłuż jednej ze ścian wyodrębniony został pas na rośliny pnące.             

W budynku powstało:                                                                        

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Zalecane parametry minimalne do wyświetlenia modelu 3D:

Procesor: Procesor Intel® Core™ i5-6500 GHz lub odpowiedniki.  Pamięć RAM: 8 GB. 

Przeglądarka: Mozilla Firefox (użycie innej przeglądarki może powodować błędy) 

W przypadku próby odtwarzania na innych urządzeniach zalecamy otwieranie na urządzeniach o podobnych parametrach wydajnościowych.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania : sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: maj 2018

Przetarg został ogłoszony 9 maja 2018 r..

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.12.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: czerwiec 2018

Otwarcie ofert nastąpiło 26 czerwca 2018 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 14 888 700,00 zł - ZAB-BUD Sp. z o.o.
  • 13 958 700,00 zł - Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych  Sławomir Ostrowski 

Zaplanowana przez Miasto kwota: 11 004 810,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert 

Podpisanie umowy z wykonawcą: listopad 2018

Umowa z firmą ZAB BUD Sp. z o.o. została podpisana 20 listopada 2018 r. 

Projektowanie: listopad 2018 - kwiecień 2019
Rozpoczęcie remontu: kwiecień 2019
Zakończenie remontu: grudzień 2020

W maju 2020 r. planowane jest zakończenie prac remontowych.

Wprowadzenie mieszkańców: 2021

Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się w 2020 r.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Monika Kowalczyk 510 928 838 monika.kowalczyk@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 638 57 29 j.gawronska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl
mieszkań chronionych Anna Baklińska tel. 42 638 57 54 a.baklinska@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Justyna Gawrońską,, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt