Łódź Rewitalizuje

Działania

Narutowicza 4

Inwestycja zakończona w lipcu 2020 r.

CO TU POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Mieszkania chronione, Lokale usługowo-handlowe, Zieleń,

Elewacja frontowa kamienicy została wyremontowana w ramach programu „Mia100 Kamienic”, nadszedł więc czas na gruntowny remont reszty budynku wraz z podłączeniem go do sieci ciepłowniczej.

Zachował on swoją dotychczasową funkcję mieszkalno-użytkową. Lokale dla przedsiębiorców znalazły swoje miejsce na parterze oraz na pierwszym piętrze kamienicy. Wyższe kondygnacje przeznaczone zostały na mieszkania. Po remoncie wszystkie mieszkania wyposażone zostały w łazienkę oraz kuchnię lub aneks kuchenny. W budynku powstało również jedno mieszkanie chronione dla osób wychodzących z pieczy zastępczej.

Duże zmiany zaszły także na podwórku, które stało się przestrzenią atrakcyjną dla mieszkańców. Murowane budynki gospodarcze zostały wyremontowane, natomiast drewniane rozebrane. Zasadzona została zieleń niska i krzewy. Pozostałą część podwórka wyłożono kostką granitową. Na budynku umieszczono budki lęgowe dla jerzyków.

W budynku powstało:

  

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: marzec 2017

I przetarg został ogłoszony 15 marca 2017 roku

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.3.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2017

 W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 28 lipca 2017 r. Wpłynęły 3 oferty:

  • 4 202 660,00 zł - Konsorcjum firm: Zakład Remontowo -Budowlany Amer-Bud Jabłońscy Sp. j., P.P.H.U. WIM – TRANS Witold Michalak 
  • 2 992 194,52 zł - ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki 
  • 3 880 000,00 zł - Zakład Ogólnobudowlany Michał Szymczyk

Zaplanowana przez Miasto kwota: 4 317 300,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: grudzień 2017

II przetarg został ogłoszony 12 grudnia 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.52.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: styczeń 2018

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 30 stycznia 2018 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 4 317 210,00 zł - Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych - Sławomir Ostrowski- 
  • 5 000 000,00 zł - Zakład Ogólnobudowlany Michał Szymczyk - 5 000 000,00 zł

Zaplanowana przez Miasto kwota: 4 317 300,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: kwiecień 2018

Umowa z firmą Zakład Ogólnobudowlany Michał Szymczyk została podpisana 26 kwietnia 2018 r. na kwotę 5 000 000,00 zł.

Projektowanie:kwiecień 2018 - kwiecień 2019
Rozpoczęcie remontu: listopad 2018

27 listopada 2018 r. przekazano plac budowy wykonawcy.

Zakończenie remontu: lipiec 2020
Wprowadzenie mieszkańców: 2020

Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się w 2020 r.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Monika Kowalczyk tel. 510 928 838 monika.kowalczyk@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 638 57 29 j.gawronska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl
mieszkań chronionych Anna Baklińska tel. 42 638 57 54 a.baklinska@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Justyna Gawrońską,, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt