Łódź Rewitalizuje

Działania

Piotrkowska 77

Inwestycja zakończona w grudniu 2021 r.

 

CO TU POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Lokale biurowe, Lokale usługowo-handlowe, Zieleń,

Przy ul. Piotrkowskiej 77 w ramach remontu odnowione zostały elewacje, wyremontowano podwórze, a także wykonane zostały prace remontowe w oficynie. Wszystko odbyło się pod okiem Konserwatora, ponieważ obiekt ten wpisany jest to rejestru zabytków.

Dawny pałac Maksymiliana Goldfedera pełni nadal funkcję usługową, a działające w nim od lat lokale gastronomiczne, które na stałe wpisały się w gastronomiczną i rozrywkową mapę Łodzi, pozostały w budynku. W oficynie i na nieużytkowanym poddaszu powstały nowe lokale biurowe.

Podwórze wyłożone zostało nową posadzką. Powstał na nim dwupoziomowy ogródek przeznaczony dla lokali gastronomicznych. Drewniana przybudówka baru została rozebrana, a w jej miejsce pojawiła się zabudowa nawiązująca charakterem do pozostałej części budynku. Zasadzona została również zieleń niska, drzewa oraz roślinność pnąca umocowana na specjalnych stelażach. Powstały budki lęgowe dla jerzyków.

W budynku powstały:

  • lokale gastronomiczne,     
  • 15 lokali biurowych.                                 

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Zalecane parametry minimalne do wyświetlenia modelu 3D:

Procesor: Procesor Intel® Core™ i5-6500 GHz lub odpowiedniki.  Pamięć RAM: 8 GB. 

Przeglądarka: Mozilla Firefox (użycie innej przeglądarki może powodować błędy) 

W przypadku próby odtwarzania na innych urządzeniach zalecamy otwieranie na urządzeniach o podobnych parametrach wydajnościowych.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: marzec 2017

Przetarg został ogłoszony 15 marca 2017 r..

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.3.2017

Przejdź do strony przetargu 

Otwarcie ofert: lipiec 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 28 lipca 2017 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 4 949 158,63 zł - ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki
  • 8 979 000,00 zł  - Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych - Sławomir Ostrowski

Zaplanowana przez Miasto kwota: 8 247 150,00 zł 

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: kwiecień 2018

Umowa z firmą Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski została podpisana 17 kwietnia 2018 r. na kwotę  8 979 000,00 zł.  

Projektowanie: od kwietnia 2018 do czerwca 2019

Projektowanie budynku trwa od kwietnia do października 2018 r. 

Rozpoczęcie remontu: październik 2018

Prace remontowe rozpoczęły się 10 października 2018 roku

Zakończenie remontu: grudzień 2021
Wprowadzenie najemców: 2022

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Marzena Wlaźlak-Burska tel. 798 732 927 m.wlazlak@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 638 57 29 j.gawronska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Justyna Gawrońską,, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt