Łódź Rewitalizuje

Działania

3 - okolice dworca Łódź Fabryczna i Parku Moniuszki

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/16-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017r.

Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Całkowita wartość projektu: 77 099 520,83 zł. Dofinansowanie na realizację projektu: 34 106 764,03 zł (66,96% wydatków kwalifikowalnych projektu), w tym ze środków Unii Europejskiej:  31 110 835,37 zł, z Budżetu Państwa - 2 995 928,66 zł. 

 Po aneksie z 25 stycznia 2023 roku całkowita wartość Projektu 3 wynosi:  80.894.668,47 PLN. Dofinansowanie na realizację projektu: EFRR - 33 234 346,44 zł i Budżet Państwa - 2 954 344,33 zł

POZNAJ TERMINY I ZAKRES REMONTU!

Jak zmieni się Twoja okolica?

Okolica zmieni się dzięki przeprowadzonym remontom budynków, przestrzeni publicznych oraz działaniom mającym na celu poprawę jakości życia mieszkańców, którzy będą mieli możliwość uczestniczenia w sąsiedzkich inicjatywach i wydarzeniach integrujących lokalną społeczność.

Na obszarze objętym projektem działania rewitalizacyjne skoncentrują się w dwóch okolicach znajdujących się w sąsiedztwie Nowego Centrum Łodzi i dworca Łódź Fabryczna:

- na odcinku ul. Tuwima między ul. Kilińskiego a Targową, gdzie poza gruntownym remontem drogi (polegającym na wymianie nawierzchni, wprowadzeniu nowego oświetlenia, zieleni niskiej i wysokiej oraz małej architektury) generalnemu remontowi poddane zostaną 4 budynki pod numerami 33, 35, 46 i 52,

- w okolicach skrzyżowania ul. Kilińskiego i Narutowicza, gdzie odnowie poddany zostanie Park Moniuszki, wyremontowany zostanie odcinek ul. Kilińskiego między ul. Jaracza i Narutowicza oraz narożne skwerki, a także powstanie zadaszenie targowiska przy zaplanowanej do remontu kamienicy przy ul. Kilińskiego 39.

W wyremontowanych kamienicach powstaną:

  • 24 mieszkania komunalne,
  • 2 mieszkania chronione (ul. Tuwima 33 i ul. Kilińskiego 39),
  • 5 pracowni twórczych (ul. Tuwima 33 i 52 i ul. Kilińskiego 39),
  • 11 lokali usługowych (ul. Tuwima 33, 46 i 52 i ul. Kilińskiego 39),
  • 5 biur (ul. Tuwima 46 i 52),
  • Dom Dziennego Pobytu (ul. Tuwima 33),
  • Punkt Pracy Socjalnej (ul. Tuwima 35),
  • Biblioteka (ul. Tuwima 46).

Wirtualny spacer po Projekcie nr 3

Poniżej znajduje się interaktywny wirtualny spacer, który stanowi wizualizację Projektu nr 3 Rewitalizacji Obszarowej miasta Łodzi. Prezentowana wycieczka przygotowana jest w oparciu o Programy Funkcjonalno-Użytkowe, projekty wykonawcze oraz inwentaryzację stanu istniejącego miasta i jest ona systematycznie aktualizowana.
UWAGA!
Model ma charakter poglądowy i uproszczony, nie odzwierciedla w sposób dokładny rzeczywistego wyglądu przestrzeni i zabudowy. CZYTAJ WIĘCEJ >>

Zobacz filmy o tych działaniach!

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 272 61 86 j.gawronska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl
       

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt