Łódź Rewitalizuje

Działania

4 - okolice Placu Wolności i Starego Rynku

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017r.

Całkowita wartość projektu: 150 067 316,35 zł. Dofinansowanie na realizację projektu: 74 535 926,18 zł (68,53% wydatków kwalifikowalnych projektu), w tym ze środków Unii Europejskiej: 69 211 616,27 zł, z Budżetu Państwa - 5 324 309,91 zł.

 Po aneksie z 12 sierpnia 2022 wartość projektu 4 wynosi: 214 150 987,03 zł. Dofinansowanie na realizację projektu: EFRR - 75 238 907,20 zł i Budżet Państwa - 5 302 322,44 zł.

Zgodnie z aneksem zawartym 22 grudnia 2023 roku realizacja projektu trwa do 30 czerwca 2024 roku, przy czym wydatki lub koszty poniesione po 31 grudnia 2023 roku stanowią wydatki niekwalifikowalne.

POZNAJ TERMINY I ZAKRES REMONTU!

PRZESTRZENIE PUBLICZNE

Jak zmieni się Twoja okolica?

Obszar zostanie odnowiony poprzez wyremontowanie kamienic, przebudowę ulic mającą na celu uspokojenie ruchu oraz zmodernizowanie Parku Staromiejskiego, Placu Wolności i Starego Rynku tak, by stały się atrakcyjnymi i przyjaznymi przestrzeniami. Kamienice zostaną zaopatrzone we wszystkie niezbędne media (w tym centralne ogrzewanie), a ich okolica w urokliwą zieleń i małą infrastrukturę – podwórka staną się miejscami gościnnymi, które zachęcą mieszkańców do przebywania na nich. Powstanie 165 mieszkań 1-, 2- i 3- pokojowych z kuchniami lub aneksami kuchennymi oraz 21 lokali o funkcji usługowej. Okoliczne ulice również zmienią swój charakter – od teraz pieszy będzie priorytetem, ruch zostanie uspokojony, pojawią się nowe szpalery drzew. W Parku Staromiejskim zostanie wdrożona koncepcja przywracania pamięci o zabudowie, która istniała tam przez II wojną światową. Planowane są tam działania zmierzające do poprawy jakości, atrakcyjności i dostępności tej przestrzeni publiczne oraz wprowadzone zostaną dodatkowe elementy nawiązujące do historii i tożsamości tego obszaru.  Plac Wolności także zmieni swe oblicze dzięki powiększeniu przestrzeni dla pieszych poprzez przesunięcie ruchu tramwajowego i samochodowego na północną stronę placu.

Po zakończeniu remontu mieszkańcy będą mogli korzystać z szeregu nowych bądź wyremontowanych instytucji:

  • biblioteka miejska – Wschodnia 42,
  • ośrodek kultury – Zachodnia 56,
  • Centrum Aktywności Lokalnej o profilu senioralnym - Pomorska 11.

Na obszarze działają Gospodarze i Latarnicy, którzy pomagają z przeprowadzkami oraz rozwiązywaniem trudnych problemów mieszkańców. Przed zakończeniem remontów, planowany jest szereg działań, których celem będzie poznanie przez mieszkańców nowych instytucji zlokalizowanych w tej okolicy.

 

 

Wirtualny spacer po Projekcie nr 4

Poniżej znajduje się interaktywny wirtualny spacer, który stanowi wizualizację Projektu nr 4 Rewitalizacji Obszarowej miasta Łodzi. Prezentowana wycieczka przygotowana jest w oparciu o Programy Funkcjonalno-Użytkowe, projekty wykonawcze oraz inwentaryzację stanu istniejącego miasta i jest ona systematycznie aktualizowana.
UWAGA!
Model ma charakter poglądowy i uproszczony, nie odzwierciedla w sposób dokładny rzeczywistego wyglądu przestrzeni i zabudowy. CZYTAJ WIĘCEJ >>

Materiały graficzne

Zobacz filmy o tych działaniach!

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Łukasz Mordęcki tel. 42 272 61 85 l.mordecki@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl
wolontariatu Natalia Rydlewska vel Ryglewska tel. 42 638 52 81 n.rydlewska@uml.lodz.pl

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt