Łódź Rewitalizuje

Działania

Park Staromiejski

  

Najważniejsze ogłoszenia

Trwa realizacja prac.

 

 

Planowany termin zakończenia inwestycji :

grudzień 2023 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Plac zabaw, Toaleta publiczna, Siłownia plenerowa, Oświetlenie, iluminacja, Monitoring,

Park Staromiejski stanowi jedną z najważniejszych przestrzeni społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym w tej części miasta. Najważniejszym założeniem projektowym jest ukazanie i przedstawienie  przeszłości miejsca. W tym celu projektuje się „Zaginioną Dzielnicę” – na podstawie dostępnych map, materiałów historycznych oraz zdjęć planuje się, z wykorzystaniem roślinności ukazanie przedwojennego układu dzielnicy – ukazanie ulic oraz obrysów zabudowy.

W ramach działań rewitalizacyjnych wykonana zostanie przebudowa zniszczonych nawierzchni alejek parkowych uwzględniająca utworzenie nowej osi widokowej biegnącej od ul. Zachodniej do zbiornika wodnego we wschodniej części parku - śladem naturalnego koryta Łódki. Przebudowane i przystosowane do korzystania dla osób z niepełnosprawnością będą wejścia do parku od strony ul. Wolborskiej. Park uzyska połączenie funkcjonalne z Rynkiem Starego Miasta poprzez system iluminacji: „Promienie Światła”.

W zakresie rekreacji zaplanowano zbudowanie nowego placu zabaw z podziałem na strefy dla dzieci w różnych grupach wiekowych; doposażenie słowni i budowę siłowni typu street work-out; przebudowę fontanny, budowę boisk do gry w bule, ustawienie stołów do gry w szachy i do gry w ping-ponga.

Ważne dla wszystkich użytkowników parku - powstaną trzy nowe toalety publiczne. Pierwsza zlokalizowana w części zachodniej, na zachód od ul. Nowomiejskiej w pobliżu skweru do gry w szachy, druga w części centralnej, w pobliżu placu zabaw, siłowni i toru rolkowego a trzecia na wschód od osi ul. Wschodniej, tuż przy rozbudowywanym placu zabaw. 

Zadbamy o zieleń. Przewidziane jest odświeżenie szaty roślinnej, inwentaryzacja zieleni, wprowadzenie nowych nasadzeń w tym rabat i parterów kwiatowych oraz rekultywacja trawników wraz z wprowadzeniem nowych nasadzeń roślin cebulowych.

Pojawi się nowe oświetlenie parku, ławki, kosze, stojaki na rowery, gazony, odnowione zostaną istniejące rzeźby parkowe.

Zakres prac obejmuje:

 • budowę ścieżek parkowych oraz remont istniejących
 • budowę schodów terenowych
 • budowę murków gabionowych
 • budowę boisk do gry w bule
 • budowę toru rolkowego
 • budowę amfiteatru plenerowego
 • budowę 2 fontann posadzkowych liniowych – symboliczny ślad przebiegu koryta rzeki Łódki
 • budowę fontanny posadzkowej – symbolizującej zarys komina dawnej fabryki Braci Gheling
 • budowę 3 systemów toalet publicznych
 • budowę 2 bram – symboliczne ukazanie historycznego pasażu Eliasza Karo
 • budowę ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m
 • budowę 4 wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2
 • budowę i montaż obiektów małej architektury
 • budowę placu zabaw wraz z montażem urządzeń zabawowych
 • budowę siłowni zewnętrznej wraz z montażem urządzeń treningowych
 • budowę wybiegu dla psów wraz z montażem urządzeń typu agility
 • rozbudowę oświetlenia parkowego wraz z zasileniem infrastruktury technicznej – szczegółowe rozwiązania wg projektu technicznego
 • budowę przyłączy wod–kan – szczegółowe rozwiązania wg projektu technicznego
 • budowę systemu automatycznego nawadniania terenów zielonych –
 • nasadzenia zieleni

JAK ZAAWANSOWANE SĄ PRACE?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu (na dokumentację projektową): luty 2020

Przetarg (na wykonanie dokumentacji projektowej) został ogłoszony 21 lutego 2020 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.1.2020

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: kwiecień 2020

 Otwarcie ofert nastąpiło 22 kwietnia 2020 r. Wpłynęło 5 ofert (na część I zamówienia):

 • 389 110,50 zł - Konsorcjum firm: GreenLanding Andrzej Rapacz i Studio Planti
  Barbara Rapacz-Olejnik
 • 1 193 100,00 zł - Polska Inżynieria Sp. z o.o.
 • 908 847,00 zł - PM Projekt Sp. z o.o.
 • 1 417 064,55 zł - PALMETT Sp. z o.o., Sp.k
 • 1 367 514,00 zł - Konsorcjum firm: 1.Public Road – Pracownia Projektowa Artur Siwczyk i Tomasz Stanisław Wąs – Pracownia Architektoniczna

 

Zaplanowana przez Miasto kwota: I część: 700 161,73 zł (opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Rewitalizacja Parku Staromiejskiego w Łodzi).

Przejdź do informacji z otwarcia ofert 

Podpisanie umowy z wykonawcą: sierpień 2020
Projektowanie: lipiec 2020 - czerwiec 2021
Ogloszenie II przetargu (na roboty budowalne): luty 2022

II przetarg (na roboty budowlane) został ogłoszony 4 lutego 2022 roku.

Numer przetargu: DSR-ZP-VIII.271.1.2022

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: kwiecień 2022

Otwarcie ofert nastąpiło 8 kwietnia 2022 r. Wpłynęły 3 oferty :

 • 34.370.000,00 zł - SORTED Sp. z o.o.
 • 34.995.384,20 zł - Park-M Poland Sp. z o.o.
 • 38.745.000,00 zł - Przedsiębiorstwo Inżynieryjne INMEL Sp. z o.o.

 

Zaplanowana przez Miasto kwota: 17.306.606,26 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert 

Wynik przetargu: maj 2022

W poniedziałek (16 maja) odbyła się aukcja, w której wzięły udział trzy firmy chcące wyremontować park Staromiejski. W przetargu na przebudowę parku Staromiejskiego wzięły udział trzy firmy. Najniższą ofertę złożyła firma Sorted Sp. z o.o. Chyliczki - 34 370 000 mln zł. Park M Poland Sp. z o.o.z zaoferowało 34 995 384,20 mln zł, a Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Inmel - 38 745 000 zł. W poniedziałek (16. maja) odbyła się aukcja, w której wzięły udział wszystkie trzy firmy. Kwota, którą udało się wylicytować to 33 870 000 zł. Zwycięzcą aukcji jest Park-M Poland Sp. z o.o.

 

Przejdź do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rozpoczęcie remontu: 2022
Zakończenie remontu: grudzień 2023

ZOBACZ JAK WYGLĄDA PARK

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Justyna Krakowiak tel. 42 272 64 94 j.krakowiak@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Łukasz Mordęcki tel. 42 272 61 85 l.mordecki@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Łukaszem Mordęckim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt