Łódź Rewitalizuje

Działania

Pasaż Róży

Inwestycja zakończona w kwietniu 2021 r.

 

CO TU POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Drzewa, Zieleń, Meble miejskie,

Pasaż sprawił, że można wygodniej przemieszczać się skrótem przez podwórka między ul. Zachodnią a placem Wolności i ulicą Piotrkowską. Powstała atrakcyjna zaciszna przestrzeń miejska, w która zachęca do spotykań i wypoczynku. Aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, pasaż został dobrze doświetlony. Zamontowano również monitoring miejski.

Pasaż został częściowo wyłożony granitem, jak również urządzono pasy zieleni z drzewami, krzewami i inną roślinnością. Istniejące drzewa zostały zabezpieczone kratami, a część z nich podświetlono. Liczne altany i pergole obsadzono pnączami, które będą dawały cień. Przy budynkach sąsiadujących z pasażem powstały 3 „zielone ściany” obsadzone bluszczem. Zieleń będzie utrzymywana w dobrym stanie dzięki automatycznemu systemowi nawadniającemu. Dodatkowo chodniki zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający odpływ wody w kierunku sąsiadujących terenów zieleni. Mieszkańcy i turyści mają do dyspozycji 33 ławki, 10 koszy na śmieci, 8 stojaków rowerowych i 3 podświetlane gabloty „citylight” informujące o wydarzeniach w mieście.

W pasażu ustanowiono strefę zamieszkania, dzięki czemu piesi mają pierwszeństwo przed samochodami. Przez pasaż dopuszczono dojazd samochodów dla mieszkańców nieruchomości położonych przy Piotrkowskiej 3, Placu Wolności 2 i ul. Zachodniej 54. Aby zapobiegać nielegalnym wjazdom, powstały 2 automatyczne słupki drogowe chowane w posadzkę. Pilot do nich jest w posiadaniu tylko osób upoważnionych. Przed siedzibą AOIA powstały 3 miejsca parkingowe do tymczasowego parkowania, a w głębi pasażu 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach prac podziemnych wykonano remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz zabezpieczenie sieci grzewczej. Przebudowano także sieć elektryczną z wymianą istniejącej infrastruktury oświetleniowej.

 

ZOBACZ JAK WYGLĄDA PRZEBICIE

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości robienia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: listopad 2017

I przetarg został ogłoszony 9 listopada 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.50.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: grudzień 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 28 grudnia 2017 r. Wpłynęły 3 oferty (na komplet 6 ulic łącznie):

  • 78 942 228,95 zł - Mosty Łódź S.A.
  • 88 999 725,00 zł - IDS-BUD S.A.
  • 89 206 749,89 zł - Konsorcjum: Progreg Infracity Sp. z o.o., MPK Łódź Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo drogowo-budowlane KEMY Sp. z o.o., KRAL Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 44 721 728,18 zł (na komplet 6 ulic łącznie)

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: maj 2018

II przetarg został ogłoszony 15 maja 2018 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.10.2018

Przejdź do strony przetargu

 

 

Otwarcie ofert: sierpień 2018

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 9 sierpnia 2018 r. Wpłynęła 1 oferta:

  • 5 948 200,05 zł - Mosty Łódź S.A.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 2 259 322,38 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

 

 

Podpisanie umowy z wykonawcą: luty 2019

Umowa z firmą Mosty Łódź S.A została podpisana 1 lutego 2019 r.

Projektowanie: luty 2019 - styczeń 2020
Rozpoczęcie remontu: luty 2020

Wykonawca 20 kwietnia 2020 przejął plac budowy.

Zakończenie remontu: kwiecień 2021

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Łukasz Mordęcki tel. 42 272 61 85 l.mordecki@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Łukaszem Mordęckim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt