Łódź Rewitalizuje

Działania

Północna 23

  

Najważniejsze ogłoszenia

Zaprojektuj i wybuduj. Trwa relizacja robót.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

grudzień 2023

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Placówki opiekuńczo-wychowawcze, Instytucje społeczne, Lokale usługowo-handlowe,

Wszystkie budynki zostaną całkowicie odnowione, zyskają nową elewację oraz zostaną podłączone do centralnego ogrzewania.  Wszystkie mieszkania posiadać będą osobne kuchnie lub aneksy kuchenne oraz łazienki. Jeden z  budynku po remoncie pełnił będzie funkcje środowiskowego domu samopomocy. Powstanie tu także placówka opiekuńczo wychowawcza oraz świetlica środowiskowa pełniąca rolę Centrum aktywności Lokalnej.  Budynki zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez instalacje wind. Gruntowny remont przejdzie także podwórze, które pokryje głównie kostka z elementami betonowymi. Na wyznaczonym terenie zostanie zasiany trawnik. Niska zieleń będzie reprezentowana przez liczne nasadzenia krzewów w formie rabat. Zasadzonych zostanie także 11 drzew, których wraz z istniejącymi będzie 20. Kosze na odpady znajda swoje miejsce w estetycznej altanie. Na podwórku powstaną miejsca do wypoczynku z ławkami i stolikami. Nie zabraknie również miejsca dla dzieci, które będą mogły się bawić na nowym placu zabaw. Do ich dyspozycji będzie huśtawka, karuzela, zjeżdżalnia i piaskownica.

W budynku powstanie:

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: lipiec 2017

I przetarg został ogłoszony 27 lipca 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.83.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

 W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 15 września 2017 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 13 890 042,34 zł - ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki
  • 12 980 700,00 zł - konsorcjum firm: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o. o., Erekta Budownictwo Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Budowlane PAGMA-BUD Paweł Siminiak

Zaplanowana przez Miasto kwota:  10 021 608,79 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert - zestawienie

Ogłoszenie II przetargu: październik 2017

II przetarg został ogłoszony 27 października 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.121.2017

Przejdź do strony przetargu

Ogłoszenie III przetargu: grudzień 2019

III przetarg został ogłoszony 9 grudnia 2019 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.21.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: styczeń 2020

W III przetargu otwarcie ofert nastąpiło 14 stycznia 2020 r. Wpłynęły 4 oferty:

  • 13 360 000,00 zł - Konsorcjum firm:  FHU „WarBud” Wojciech Wardencki i WarBud Sp.z o.o.
  • 14 544 750,00 zł - Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski
  • 14 958 789,07 zł - „Lepiko” Sp. z o.o.
  • 14 841 006,00 zł - PAGMA-BUD sp. z o.o. sp.k.

Zaplanowana przez Miasto kwota:  10 009 752,27 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

 

 

Podpisanie umowy z wykonawcą: maj 2020

Umowa  została podpisana 12 maja 2020 roku z konsorcjum firm: FHU „WarBud” Wojciech Wardencki i WarBud Sp.z o.o.  na kwotę 13 360 000,00 zł.

Projektowanie: od maja 2020 do marca 2021
Rozpoczęcie remontu: maj 2021
Zakończenie remontu: grudzień 2023
Wprowadzenie mieszkańców: 2024

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Agnieszka Gajewska tel. 42 272 64 65 ag.gajewska@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Anita Stefaniak tel. 798 733 127 a.stefaniak@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Łukasz Mordęcki tel. 42 272 61 85 l.mordecki@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl
placówki opiekuńczo-wychowawczej Anna Baklińska tel. 42 638 57 54 a.baklinska@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Łukaszem Mordęckim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt