Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Próchnika (na odcinku Zachodnia - Piotrkowska)

  

Najważniejsze ogłoszenia
Remont dobiega końca.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

kwiecień 2021 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Układ ulic,

Po obu stronach ulicy zostanie wykonany chodnik. Od strony północnej będzie on miał szerokość 3÷3,4 m, natomiast od strony południowej 2,7÷3,2 m. Będzie on wykonany z płyt oraz kostki kamiennej. Jezdnia będzie wykonana, jako jednojezdniowa, jednokierunkowa. Zostanie ona zwężona do szerokości 6 m. Ruch będzie odbywał się w kierunku wschodnim (od ul. Zachodniej w kierunku ul. Piotrkowskiej). Dzięki uzyskanej przestrzeni po stronie północnej powstaną miejsca postojowe oraz zlokalizowane zostaną tereny zielone. Pas ruchu od strony północnej będzie miał szerokość 3,25 m, a od strony południowej 2,75 m. Przystanek komunikacji miejskiej zostanie wyniesiony i pokryty nawierzchnią antypoślizgową. Na obu krawędziach ulicy zostaną przygotowane doły z wypełnieniem kamienisto-ziemnym pod projektowane drzewa. Nasadzone zostaną także krzewy, byliny, rośliny płożące, a także trawy ozdobne. Dominować będą rośliny liściaste. Zakres robót będzie obejmował remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz zabezpieczenie sieci grzewczej. Przebudowana zostanie także sieć elektryczna z wymianą istniejącej infrastruktury oświetleniowej.

Na ulicy powstaną:

  • 6 stojaków rowerowych,
  • 12 opraw oświetlenia ulicznego,
  • przystanek autobusowy z koszem na śmieci,
  • 6 ławek ulicznych,
  • 6 koszów ulicznych,

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości robienia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: sierpień 2017

I przetarg został ogłoszony 9 sierpnia 2017 roku.
Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.30.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 20 września 2017 r. Nie wpłynęła żadna oferta.

Ogłoszenie II przetargu: listopad 2017

II przetarg został ogłoszony 8 listopada 2017 roku.
Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.51.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: grudzień 2017

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 20 grudnia 2017 r. Wpłynęły 3 oferty (na pakiet 7 ulic i przestrzeni publicznych):

  • 18 799 320,00 zł - IDS-BUD S.A.
  • 24 793 110,00 zł - Kral Sp. z o.o.
  • 20 312 924,38 zł - STRABAG Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 11 469 953,84 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

 

 

Podpisanie umowy z wykonawcą: kwiecień 2018

Umowa z firmą IDS-BUD S.A. została podpisana 27 kwietnia 2018 r. na kwotę 18 799 320,00 zł (na pakiet 7 ulic i przestrzeni publicznych)

Projektowanie: kwiecień 2018 - kwiecień 2019
Rozpoczęcie remontu: kwiecień 2019
Zakończenie remontu: marzec 2021

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

Zdjęcia ulicy przed rewitalizacją:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Sylwia Kowalska tel. 42 638 48 79 s.kowalska@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Łukasz Mordęcki tel. 42 272 61 85 l.mordecki@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506 664 323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Łukaszem Mordęckim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt