Łódź Rewitalizuje

Działania

Wschodnia 23

Inwestycja zakończona w lipcu 2021 r.

 

CO TU POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Mieszkania komunalne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, Lokale usługowo-handlowe,

Wszystkie budynki wraz z podwórkiem zostały całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania. Mieszkania wyposażono w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostały w wanny lub prysznice, ubikacje oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi została poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Podwórze zostało pokryte dwoma rodzajami kostki kamiennej. Na wyznaczonym terenie zielonym zasiano trawnik. Powstały niewielkie rabaty oraz nasadzono liczne krzewy. Posadzono również zieleń wysoką.

W budynku powstało:

  • 34 mieszkań komunalnych, w tym 4 mieszkania dostępne dla osób z niepełnosprawnościami
  • 5 lokali usługowych przeznaczonych na wynajem

Na podwórzu powstały:

  • 4 ławki,
  • 2 kosze na śmieci,
  • altana w postaci miejsca spotkań i wypoczynku,
  • 2 stojaki rowerowe.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: lipiec 2017

I przetarg został ogłoszony 27 lipca 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.83.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 15 września 2017 r. Wpłynęła 1 oferta:

  • 11 551 4522,49 zł - ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki

Zaplanowana przez Miasto kwota:  7 066 176,81 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert - zestawienie

Ogłoszenie II przetargu: październik 2017

II przetarg został ogłoszony 27 października 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.121.2017

Przejdź do strony przetargu

Podpisanie umowy z wykonawcą: maj 2018

Umowa z firmą „BUDOMAL” Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Rafał Leśniak została podpisana 18 maja 2018 r. na kwotę 6 392 502,11 zł.

Projektowanie: od maja 2018 do grudnia 2019
Rozpoczęcie remontu: październik 2019
Zakończenie remontu: lipiec 2021
Wprowadzenie mieszkańców: druga połowa 2021

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Agnieszka Krokowicz tel. 798 731 726 a.krokowicz@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Łukasz Mordęcki tel. 42 272 61 85 l.mordecki@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Łukaszem Mordęckim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt