Łódź Rewitalizuje

Działania

Wschodnia 42

Inwestycja zakończona w listopadzie 2020 r.

CO TU POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Mieszkania chronione, Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej,

Wszystkie budynki wraz z podwórkiem zostały całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania. Mieszkania wyposażone są w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostały w wanny lub prysznice, ubikacje oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi poddano instalację elektryczną, wodną oraz gazową. Podwórze zostało pokryte dwoma rodzajami kostki kamiennej. Obszar placu zabaw otrzymał nawierzchnię gumową. Na wyznaczonym terenie zielonym zasiano trawnik. Powstały niewielkie rabaty. Nasadzono również liczne krzewy. Ilość drzew pozostała niezmieniona.

W budynku powstało:

Na podwórzu powstały:

  • 4 ławki,
  • 2 kosze na śmieci,
  • altana na odpady,
  • altana w formie miejsca do wypoczynku,
  • 3 stojaki na rowery,
  • huśtawka,
  • piaskownia,
  • ogrodzenie z furtką placu zabaw dla dzieci,
  • ogrodzenie z furtką.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: lipiec 2017

I przetarg został ogłoszony 27 lipca 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.83.2017

Przejdź do strony przetargu

Ogłoszenie II przetargu: październik 2017

II przetarg został ogłoszony 27 października 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.121.2017

Przejdź do strony przetargu

 

 

Podpisanie umowy z wykonawcą: sierpień 2018

Umowa z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane Pagma-Bud Paweł Siminiak została podpisana 10 sierpnia 2018. na kwotę 6 853 290,00 zł.

Projektowanie: od sierpnia 2018 do maja 2019
Rozpoczęcie remontu: maj 2019
Zakończenie remontu: listopad 2020
Wprowadzenie mieszkańców: początek 2021

Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się na początku 2021 r.

Uruchomienie biblioteki: listopad 2020

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Sylwia Czarnecka tel. 798 731 674 s.czarnecka@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Łukasz Mordęcki tel. 42 272 61 85 l.mordecki@uml.lodz.pllodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl
biblioteki i mieszkań chronionych Anna Baklińska tel. 42 638 57 54 a.baklinska@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Łukaszem Mordęckim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt