Łódź Rewitalizuje

Działania

5 - okolice Pasażu Schillera i Parku Sienkiewicza

POZNAJ TERMINY I ZAKRES REMONTU!

Jak zmieni się Twoja okolica?

Okolica zmieni się dzięki przeprowadzonym remontom budynków, przestrzeni publicznych oraz działaniom mającym na celu poprawę jakości życia mieszkańców, którzy będą mieli możliwość uczestniczenia w sąsiedzkich inicjatywach i wydarzeniach integrujących lokalną społeczność.

W ramach projektu gruntownej odnowie i rozbudowie ulegnie cały system przestrzeni publicznych w kwartale ulic Tuwima, Kilińskiego, Nawrot i Piotrkowskiej.

Kompleksowa rewaloryzacja Parku Sienkiewicza sprawi, że ten ważny z historycznego i przyrodniczego punktu widzenia teren zielony odzyska blask i będzie służył mieszkańcom miasta do rekreacji i wypoczynku w pięknym otoczeniu.

Pasaż Schillera zostanie przebudowany, wprowadzone zostanie więcej zieleni, wygodne ławki i fontanny. Sprzed budynku Urzędu Miasta zniknie parking ustępując miejsca fontannie posadzkowej, która może być wyłączana na czas organizacji w tym miejscu imprez i wydarzeń plenerowych. Nowe przebicie wewnątrzkwartałowe rozpoczynające się przy ul. Nawrot połączy się z placem Komuny Paryskiej, którego południowa część przeznaczona jest na zielony skwer z placem zabaw i niewielkimi pawilonami usługowymi.

Ulica Nawrot na odcinku od ul. Piotrkowskiej do Kilińskiego zostanie wyremontowana, a w zakres remontu wejdzie budowa nowej jezdni oraz chodników z wprowadzeniem zieleni i małej architektury. Natomiast na fragmencie ul. Sienkiewicza od ul. Tuwima do ul. Nawrot, tak jak na pozostałych odcinkach remontowi podlegać będą jedynie chodniki.

Remonty obejmą budynki przy ul. Piotrkowskiej pod numerami 102, 106, 115, 118 oraz zespół budynków pofabrycznych przy ul. Sienkiewicza 61a i 63. W kamienicach przy ul. Piotrkowskiej 102 i 106 zachowany zostanie dotychczasowy sposób użytkowania powierzchni a remont obejmie elewacje i podwórka. W pozostałych budynkach w efekcie zaplanowanych prac powstanie:

  • 18 mieszkań komunalnych (ul. Piotrkowska 115, 118),
  • 2 mieszkania chronione (ul. Piotrkowska 115),
  • minimum 7 pracowni artystycznych (ul. Piotrkowska 115, 118, ul. Sienkiewicza 63),
  • kilkadziesiąt biur, których powierzchnie będą dostosowywane do potrzeb przyszłych najemców (ul. Piotrkowska 118, ul. Sienkiewicza 61a i 63),
  • około 20 lokali usługowych (ul. Piotrkowska 115, 118, ul. Sienkiewicza 61a i 63),
  • świetlica środowiskowa (ul. Piotrkowska 115),
  • Fundacja Centrum Praw Kobiet (ul. Piotrkowska 118),
  • Centrum administracyjne dla placówek typu interwencyjnego (ul. Piotrkowska 118).

 

 

Mapa działań w projekcie 5

   Budynki
   Parki
   Nowe przestrzenie publiczne
   Remonty przestrzeni publicznych
   Granica projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Kamila Osicińska tel. (42) 272-64-92 k.osicinska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Jarosław Janicki tel. 506-664-084 j.janicki@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Lidia Pietrzykowska - Dudek tel. 506-663-863 l.pietrzykowska@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl
Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/17-00 zawartej w dniu 9 sierpnia 2017r.
Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Całkowita wartość projektu: 116 568 683,27 zł
Dofinansowanie na realizację projektu: 50 601 418,82 zł (56,27% wydatków kwalifikowalnych projektu), w tym ze środków Unii Europejskiej: 44 256 313,45 zł. 

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Kontakt