Łódź Rewitalizuje

Działania

Droga łącząca ul. Nawrot z Placem Komuny Paryskiej

  

Najważniejsze ogłoszenia
Roboty budowlane rozpoczną się w II kwartale 2021 r.

 

 

Inwestycja planowana na lata:

2021 - 2023

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Układ ulic, Meble miejskie, Drzewa, Zieleń, Oświetlenie, iluminacja, Monitoring,

Będzie to nowa uliczka łącząca ul. Nawrot z Pl. Komuny Paryskiej powstała poprzez przebudowanie i przebicie w kwartale ulic Nawrot-Sienkiewicza-Tuwima-Piotrkowska.

Jezdnia będzie miała szerokość od 5 do 7 m oraz 2 pasy ruchu. Wprowadzone zostaną miejsca parkingowe w zatokach usytuowanych prostopadle do jezdni oraz zatoka dla autokarów równoległa do krawędzi jezdni.

Zbudowane zostaną chodniki z płyt granitowych oraz pas zewnętrzny od strony elewacji z kostki granitowej. Droga będzie oświetlona, a kamienice przy ul. Piotrkowskiej 118 oraz pofabryczny budynek przy ul. Sienkiewicza 61 będą iluminowane. Podświetlone zostaną korony wybranych drzew. Dzięki temu nowopowstała przestrzeń będzie mieć charakter reprezentacyjny a także przyjemniej i bezpieczniej będzie się na niej przebywać.

Droga zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie elementów ułatwiających poruszanie się. Wzdłuż drogi będą wiaty przystankowe, kosze na śmieci, słupki ogłoszeniowe, tablice informacji pasażerskiej oraz ok. 60 stojaków rowerowych i 38 ławek.

Wprowadzona będzie również zieleń w postaci nowych drzew, krzewów, bylin, pnączy, trawników, przy zachowaniu drzew istniejących.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: sierpień 2018

Przetarg został ogłoszony 6 sierpnia 2018 r.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.19.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: październik 2018

Otwarcie ofert nastąpiło 2 października 2018 r.

Złożona została 1 oferta na kwotę 135 937 847,01 zł. (na inwestycję obejmującą remont kamienic Piotrkowska 118, Sienkiewicza 61a i 63 oraz przebudowę pasażu Schillera, płd. części placu Komuny Paryskiej oraz budowę drogi łączącej ul. Nawrot z placem Komuny Paryskiej).

Zaplanowana przez Miasto kwota: 77 034 097,66 zł. 

Przejdź do informacji z otwarcia ofert.

Ogłoszenie II przetargu (na dok. projektową): marzec 2020

II przetarg został ogłoszony 3 marca 2020 r.

Numer przetargu: DOA-ZP-III.271.8.2020

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: kwiecień 2020
Podpisanie umowy z wykonawcą: wrzesień 2020
Projektowanie: od jesieni 2020 do stycznia 2021
Rozpoczęcie remontu: II kwartał 2021
Zakończenie remontu: 2023

ZOBACZ JAK WYGLĄDA DROGA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Iwona Lato tel. 42 638 48 92 i.lato@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Magdalena Kurlapska-Stelmach tel. 42 638 64 07 m.stelmach@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506 664 323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Magdaleną Kurlapską-Stelmach, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt