Łódź Rewitalizuje

Działania

Piotrkowska 115

  

Najważniejsze ogłoszenia
16 października 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą

 

 

Planowana data zakończenia inwestycji:

III kwartał 2022 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Mieszkania chronione, Instytucje społeczne, Lokale usługowo-handlowe, Pracownie artystyczne, Meble miejskie, Zieleń,

Przy Piotrkowskiej 115 nastąpi pełny remont kamienicy.

Układy pomieszczeń zostaną zmienione, pojawią się dodatkowe okna i balkony, a istniejące okna zostaną powiększone. Nadbudowane zostanie poddasze, które będzie oddane na cele użytkowe. Planuje się dodatkowe pomieszczenie w budynku na rowery i wózki, schodołaz i sprzęt ogrodniczy dla mieszkańców.

W kamienicy będą mieszkania komunalne, mieszkania chronione, świetlica - Centrum Aktywności Lokalnej, lokal usługowy i pracownie twórcze. Nowe funkcje społeczne budynku jak mieszkania chronione i świetlica środowiskowa mają na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, pomoc w wychodzeniu z problemów życia codziennego, wzajemne wsparcie osób z różnorodnymi problemami, inicjowanie, tworzenie i prowadzenie grup wsparcia i samopomocowych, aktywizację i edukację społeczności lokalnej.

Istniejący zjazd od strony alei Tadeusza Kościuszki zostanie zachowany. Teren zewnętrzny budynku będzie na nowo urządzony jako skwer dla odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Zachowany będzie istniejący drzewostan oraz dodana będzie duża ilość nowej zieleni, krzewów i roślinności dekoracyjnej, w tym pergole porośnięte zielenią pnącą. Będą tam również ławki i huśtawki. Teren zostanie oświetlony i dodatkowo będzie podświetlona posadzka oraz pergole porośnięte zielenią pnącą.

W budynku powstaną:

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: marzec 2020

Przetarg został ogłoszony 27 marca 2020 r.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.4.2020

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: maj 2020

W przetargu otwarcie ofert nastąpiło 5 maja 2020 r. Wpłynęło 7 ofert:

  • 6 240 777,77 zł - Vision Invest Sp. z o.o. Sp. K
  • 7 141 380,00 zł - VIK-BUD Sp. z o.o Sp. K.
  • 8 880 846,00 zł - „Lepiko” Sp. z o.o.
  • 10 038 645,00 zł - MERX Sp. z o.o.
  • 8 800 000,00 zł - Michał Szymczyk Zakład Ogólnobudowlany
  • 8 193 891,00 zł - PAGMA-BUD Sp. z o.o. Sp. K
  • 7 247 160,00 zł - Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski

Zaplanowana przez Miasto kwota: 6 945 810,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Wynik przetargu: I połowa 2020
Podpisanie umowy z wykonawcą: październik 2020
Projektowanie: lipiec 2020 - grudzień 2020
Rozpoczęcie remontu: II kwartał 2021
Zakończenie remontu: III kwartał 2022
Wprowadzenie mieszkańców: 2022
Uruchomienie Centrum Aktywności Lokalnej: 2022

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Ewa Bogusiak tel. 42 638 50 58 e.bogusiak@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Kalina Kędziora tel. 798 733 844 k.kedziora@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Magdalena Kurlapska-Stelmach tel. 42 638 64 07 m.stelmach@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506 664 323 r.lewonowski@uml.lodz.pl
mieszkań chronionych Anna Baklińska tel. 42 638 57 54 a.baklinska@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Magdaleną Kurlapską-Stelmach, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt