Łódź Rewitalizuje

Działania

Plac Komuny Paryskiej - południowa część

  

Najważniejsze ogłoszenia
Trwają prace budowlane.

 

 

Planowane zakończenie inwestycji:

czerwiec 2024 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Lokale usługowo-handlowe, Meble miejskie, Plac zabaw, Toaleta publiczna, Drzewa, Zieleń, Oświetlenie, iluminacja, Monitoring,

Południowa część placu Komuny Paryskiej jako przestrzeń wypoczynkowa i rekreacyjna, będzie stanowił enklawę zieleni w centrum miasta, dającą ludziom możliwość odpoczynku, zabawy oraz wytchnienia w kontakcie z przyrodą. Stanie się ona przyjazną, ogólnodostępną przestrzenią publiczną o charakterze parkowym.

Będzie to teren równy, bez krawężników, z dużą ilością miejsc do siedzenia i wypoczywania. Teren będzie łatwo dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

Na terenie placu będzie bezpieczny plac zabaw, który zostanie ogrodzony (w części ogrodzenie w formie zielonej ściany), wyposażony w elementy zabawowe oraz ławki.

W związku z nadaniem części Placu imienia Wiedźmina, mieszkańcy Łodzi oraz odwiedzający nasze miasto fani kultowej sagi mogą spodziewać się w tym miejscu elementów nawiązujących do motywów powieści.

Na placu powstaną także 3 niewielkie pawilony: informacja turystyczna, mały punkt gastronomiczny oraz toaleta publiczna.

Teren będzie oświetlony oraz będzie dodatkowe podświetlenie drzew i iluminacja pawilonów. 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: sierpień 2018

Przetarg został ogłoszony 6 sierpnia 2018 r.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.19.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: październik 2018

Otwarcie ofert nastąpiło 2 października 2018 r.

Złożona została 1 oferta na kwotę 135 937 847,01 zł. (na inwestycję obejmującą remont kamienic Piotrkowska 118, Sienkiewicza 61a i 63 oraz przebudowę pasażu Schillera, płd. części placu Komuny Paryskiej oraz budowę drogi łączącej ul. Nawrot z placem Komuny Paryskiej).

Zaplanowana przez Miasto kwota: 77 034 097,66 zł. 

Przejdź do informacji z otwarcia ofert.

Ogłoszenie II przetargu (na dokumentację projektową): marzec 2020

II przetarg został ogłoszony 3 kwietnia 2020 r.

Numer przetargu: DOA-ZP-III.271.8.2020

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: kwiecień 2020

Otwarcie ofert nastąpiło 20 kwietnia 2020 r. Wpłynęły 4 oferty:

  • 2 898 923,04 zł - Konsorcjum firm: PALMETT Sp. z o.o. Sp. k., RYSY Architekci Rafał Sieraczyński
  • 3 813 000,00 zł - Polska Inżynieria Sp. z o.o.
  • 1 476 000,00 zł - PROBUD Firma Projektowo – Budowlana Tomasz Graf
  • 1 337 994,00 zł - Konsorcjum firm:BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. K., BBC Best Building Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane Łukasz Zdziebłowski

Zaplanowana przez Miasto kwota: 2 235 015,71 zł. 

Przejdź do informacji z otwarcia ofert.

Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji z wykonawcą: 2020
Projektowanie: 2020 - 2022
Ogłoszenie II przetragu (na praca budowlane): czerwiec 2022

III przetarg został ogłoszony 8 czerwca 2022 roku.

Numer przetargu: DSR-ZP-III.271.37.2022

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2022

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 06.07.2022 r. do godziny 10:00 nie złożono żadnej oferty na żadną z części.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 4 815 450,00 zł.

Udzielenie zamówienia (na prace budowlane): grudzień 2022

Zamówienie z wolnej ręki

Numer postępowania: DSR-ZP-III.271.76.2022

Przejdź do strony postępowania

Zawarcie umowy z wykonawcą: grudzień 2022

Data zawarcia umowy: 15 grudnia 2022

  • JAGEZ Firma Transportowo-Usługowa Zdzisław Jagiełło -  6 991 869.92 zł
Rozpoczęcie remontu: kwiecień 2023
Zakończenie remontu: czerwiec 2024

ZOBACZ JAK WYGLĄDA PLAC

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Mariusz Fryczak tel. 42 638 48 91 m.fryczak@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Magdalena Kurlapska-Stelmach tel. 42 638 64 07 m.stelmach@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Magdaleną Kurlapską-Stelmach, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt