Łódź Rewitalizuje

Działania

Piotrkowska 142

Inwestycja zakończona w październiku 2020 r.

CO POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Placówki opiekuńczo-wychowawcze, Instytucje społeczne, Lokale usługowo-handlowe, Drzewa, Zieleń,

Budynek został gruntownie wyremontowany i podłączony do sieci ciepłowniczej.

Na parterze budynku swoje miejsce znalazły lokale użytkowe, w tym jeden przystosowany do prowadzenia restauracji lub kawiarni. Pierwsze piętro oraz część parteru zaadaptowana zostanie na Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnościami. Na potrzeby jego podopiecznych w budynku zainstalowano windę.

Na wyższych kondygnacjach znajdują się mieszkania. Każde z nich wyposażone zostało w łazienkę oraz kuchnię lub aneks kuchenny.

Zmiany zaszły także na podwórku. Do budynku dobudowano taras służący podopiecznym Domu Dziennego Pobytu, który jednocześnie stanowi zadaszenie części dziedzińca. Budynki gospodarcze zostały wyburzone. Położono nową betonową posadzkę oraz w wyznaczonych miejscach deskę tarasową. Pojawiła się również zieleń. Zasadzone zostały rośliny w tym krzewy, drzewa oraz rośliny pnące.

W budynku powstało: 

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: lipiec 2017

Przetarg został ogłoszony 27 lipca 2017 r.

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.82.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 15 września 2017 r. Wpłynęły 3 oferty:

  • 5 395 237,67 zł - Firma ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki
  • 6 000 000,00 zł - Zakład Ogólnobudowlany Michał Szymczyk
  • 6 280 380,00 zł - konsorcjum: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o. o., Erekta Budownictwo Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlane PAGMA-BUD Paweł Siminiak

Zaplanowana przez Miasto kwota: 6 445 200,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Wynik przetargu: listopad 2017

Wybór wykonawcy nastąpił 15 listopada 2017 r.

  • 6 280 380,00 zł - konsorcjum: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o. o., Erekta Budownictwo Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlane PAGMA-BUD Paweł Siminiak

Przejdź do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Podpisanie umowy z wykonawcą: marzec 2018

Umowa z konsorcjum firm: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o. o., Erekta Budownictwo Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlane PAGMA-BUD Paweł Siminiak została podpisana 8 marca 2018 r. na kwotę 6 280 380,00 zł.

Projektowanie: marzec 2018 - styczeń 2019
Rozpoczęcie remontu: luty 2019

W sierpniu 2018 roku wykonawca planuje rozpoczęcie prac porządkowych.

Zakończenie remontu: październik 2020
Wprowadzenie mieszkańców: 2021

Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się w 2020 r.

Uruchomienie Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnościami: 2021

Placówka opiekuńczo-wychowawcza zostanie uruchomiona w 2020 r.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Kalina Kędziora tel. 798 733 844 k.kedziora@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Magdalena Kurlapska-Stelmach tel. 42 638 64 07 m.stelmach@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl
Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych Anna Baklińska tel. 42 638 57 54 a.baklinska@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Magdaleną Kurlapską-Stelmach, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt