Łódź Rewitalizuje

Działania

Roosevelta 17

Inwestycja zakończona w styczniu 2021 r.

CO TU POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Meble miejskie, Drzewa, Zieleń, Oświetlenie, iluminacja,

Kamienica przy ul. Roosevelta 17 poddana została częściowemu remontowi - elewacji, prześwitu bramowego, klatek schodowych i podwórza.

Elewacji przywrócono oryginalny kolor oraz odnowiono ozdobne detale. Od strony podwórza odtworzone zostały dwa balkony. Odnowiono również drewniane okna i rolety zewnętrzne.

W częściach wspólnych dawny blask odzyskały drewniana boazeria, posadzka oraz malowidła ścienne. Wyremontowane zostały także schody oraz ozdobna krata w wejściu do bramy.

Pojawiło się nowe, eleganckie oświetlenie. Niewielkie podwórko stało się przestrzenią przyjazną mieszkańcom. Istniejąca zieleń została uporządkowana. Dziedziniec zyskał nową posadzkę. Powstały też nowe zieleńce z niską roślinnością i krzewami oraz przestrzeń rekreacyjna z ławkami i miejscami postojowymi dla rowerów. Na podwórzu zbudowano wiatę z miejscem na rowery, narzędzia ogrodnicze i gromadzenie odpadów. Powstały budki lęgowe dla jerzyków.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Zalecane parametry minimalne do wyświetlenia modelu 3D:

Procesor: Procesor Intel® Core™ i5-6500 GHz lub odpowiedniki.  Pamięć RAM: 8 GB. 

Przeglądarka: Mozilla Firefox (użycie innej przeglądarki może powodować błędy) 

W przypadku próby odtwarzania na innych urządzeniach zalecamy otwieranie na urządzeniach o podobnych parametrach wydajnościowych.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: lipiec 2017

Przetarg został ogłoszony 27 lipca 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VIII.271.48.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 15 września 2017 r. Wpłynęły 4 oferty dotyczące części 1 na remont kamienicy przy ul. Roosevelta 17:

  • 5 395 237,67 zł - ZAB – BUD Andrzej Zaboklicki
  • 2 173 925,00 zł - Pracownia Robót Sztukatorskich i Konserwacji Zabytków „ARKADY”
  • 3 208 740,00 zł - Mosaicon Maria Potz
  • 3 136 500,00 zł - konsorcjum: Zakład Remontowo-Budowlany AMER-BUD Jabłońscy Sp. J., P.P.H.U. WIM-TRANS Witold Michalak

Zaplanowana przez Miasto kwota: 2 927 400,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: marzec 2018

Umowa z firmą Konsorcjum wykonawców: Zakład Remontowo-Budowlany AMER-BUD Jabłońscy Sp. J., P.P.H.U. WIM-TRANS Witold Michalak została podpisana 7 marca 2018r. na kwotę 3 136 500,00  zł.

Projektowanie: od marca 2018 do kwietnia 2019
Rozpoczęcie remontu: listopad 2019
Zakończenie remontu: styczeń 2021

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Remigiusz Kubiak tel. 798 731 848 r.kubiak@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Magdalena Kurlapska-Stelmach tel. 42 638 64 07 m.stelmach@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Magdaleną Kurlapską-Stelmach, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt