Łódź Rewitalizuje

Działania

Sienkiewicza 79

Inwestycja zakończona w maju 2021 r.

 

CO TU POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Mieszkania chronione, Instytucje społeczne, Pracownie artystyczne, Meble miejskie, Drzewa, Zieleń, Oświetlenie, iluminacja,

Budynki wchodzące w skład nieruchomości zostały kompleksowo wyremontowane. Niskie zabudowania rozebrano, a w ich miejscu stworzono zieloną przestrzeń zewnętrzna.

W budynku pojawiły się nowe funkcje. Poza istniejącymi dotychczas mieszkaniami i lokalami użytkowymi stworzono również Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów, mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz miejsce na pracownie artystyczne.

Wnętrze nieruchomości zostało przebudowane. Każde mieszkanie posiada łazienkę oraz kuchnię lub aneks kuchenny.

W części mieszkalnej oraz przeznaczonej na Dom Dziennego Pobytu zainstalowano windy.

Budynek został podłączony do sieci ciepłowniczej.

Podwórko stało się ogrodem z mnóstwem zieleni. Posadzono rośliny niskie, krzewy, pnącza oraz drzewa. Niektóre z drzew zyskały dodatkowe oświetlenie. Położona została także nowa posadzka. W przejściach między budynkami również pojawiła się zieleń, głównie w formie krzewów i roślin pnących.

W budynku powstały:                                                                                                              

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Zalecane parametry minimalne do wyświetlenia modelu 3D:

Procesor: Procesor Intel® Core™ i5-6500 GHz lub odpowiedniki.  Pamięć RAM: 8 GB. 

Przeglądarka: Mozilla Firefox (użycie innej przeglądarki może powodować błędy) 

W przypadku próby odtwarzania na innych urządzeniach zalecamy otwieranie na urządzeniach o podobnych parametrach wydajnościowych.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: wrzesień 2017

Przetarg został ogłoszony 25 września 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.40.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: listopad 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 7 listopada 2017 r. Wpłynęły 3 oferty:

  • 17 499 989,11 zł - Mosty Łódż S.A.
  • 13 833 219,03 zł - Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane BUDOMAL Rafał Leśniak
  • 14 240 940,00 zł - konsorcjum: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o. o., Erekta Budownictwo Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlane PAGMA-BUD Paweł Siminiak

Zaplanowana przez Miasto kwota: 14 329 500,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: kwiecień 2018

Umowa z firmą Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane  BUDOMAL Rafał Leśniak została podpisana 11 kwietnia 2018 r. na kwotę 13 833 219,03 zł.

Projektowanie: od kwietnia 2018 do marca 2019
Rozpoczęcie remontu: styczeń 2019
Zakończenie remontu: maj 2021
Wprowadzenie mieszkańców: III kwartał 2021
Uruchomienie Dziennego Domu dla Seniorów: III kwartał 2021

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Remigiusz Kubiak tel. 798 731 848 r.kubiak@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Magdalena Kurlapska-Stelmach tel. 42 638 64 07 m.stelmach@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl
Domu Dziennego Pobytu Anna Baklińska tel. 42 638 57 54 a.baklinska@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Magdaleną Kurlapską-Stelmach, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt