Łódź Rewitalizuje

Działania

Gdańska 1

  

Najważniejsze ogłoszenia
Trwa remont.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

sierpień 2021

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Mieszkania chronione,

Kamienica przejdzie gruntowny remont konserwatorski obejmujący: przebudowę mieszkań, utworzenie mieszkania chronionego na poddaszu dla 4 osób wychodzących z pieczy zastępczej składające się z pokoi z aneksami kuchennymi i łazienkami. Przebudowie podlegać będzie budynek frontowy, natomiast obecnie istniejący budynek oficyny zostanie rozebrany. W podwórku zostanie utwardzona droga pożarowa, pojawią się nowe drzewa.

W budynku powstanie:

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: październik 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 27 października 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: maj 2017

I przetarg został ogłoszony 3 maja 2017 r.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.18.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2017

W I przetargu otwarcie ofert  nastąpiło 13 lipca 2017 r.. Wpłynęła 1 oferta: 

  • 5 690 168,49 zł - PRB BUDOMAL Rafał Leśniak

Zaplanowana przez Miasto kwota: 4 104 809,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: wrzesień 2017

II przetarg został ogłoszony 6 września 2017 r.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.39.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: październik 2017

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 19 października 2017 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 4 866 628,38 zł - PRB BUDOMAL Rafał Leśniak
  • 4 998 150,00 zł - konsorcjum: EREKTA Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o.o., EREKTA Budownictwo Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlane PAGMA-BUD Paweł Siminiak

Zaplanowana przez Miasto kwota: 4 524 018,45 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie III przetargu: sierpień 2018

III przetarg został ogłoszony 6 sierpnia 2018 r.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.17.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2018

W III przetargu otwarcie ofert nastąpiło 25 września 2018 r. Wpłynęły 4 oferty:

  • 9 000 000,00 zł - Zab-Bud Sp. z o.o.
  • 5 980 000,00 zł - konsorcjum WarBud Sp. z o.o., FHU WarBud
  • 6 055 519,14 zł - Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAL Rafał Leśniak
  • 6 481 950,00 zł - Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski

Zaplanowana przez Miasto kwota: 4 524 018,45 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: styczeń 2019

Umowa z wykonawcą została zawarta 28 stycznia 2019 roku. 

Projektowanie: styczeń - grudzień 2019
Rozpoczęcie remontu: listopad 2019
Zakończenie remontu: sierpień 2021
Wprowadzenie mieszkańców: 2021

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Agnieszka Stachowicz-Kassyańska tel. 42 272 64 99 a.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Zachód”) Agnieszka Ciszewska tel. 42 253 70 00 ronzachod@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Monika Drwęcka tel. 42 638 64 07 m.drwecka@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506 664 323 r.lewonowski@uml.lodz.pl
biblioteki i mieszkań chronionych Anna Kobalczyk tel. 42 272 61 83 a.kobalczyk@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Moniką Drwęcką, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt