Łódź Rewitalizuje

Działania

Mielczarskiego 22

  

Najważniejsze ogłoszenia

Zaprojektuj i wybuduj. Trwa realizacja robót.

 

 

Planowany termin zakończenia inwestycji:

marzec 2024 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Mieszkania chronione, Zieleń, Plac zabaw,

Kamienica przejdzie gruntowny remont konserwatorski obejmujący: przebudowę mieszkań, utworzenie mieszkania chronionego i zagospodarowanie podwórka. Na podwórku zaprojektowano teren rekreacyjno-wypoczynkowy – chodnik z ławkami oraz pasy zieleni. Pojawi się drzewo, jak i nasadzenia krzewów, bylin i traw. W południowo-wschodnim narożniku przewidziano plac zabaw. Mur rozdzielającym posesje obsadzony zostanie pnączami. Zaplanowano również wykonanie ażurowego ogrodzenia na niskiej podmurówce od strony wschodniej i południowej (ogrodzenie murowane od strony południowej – do rozbiórki). Przewidziano oświetlenie zarówno wysokie, jak i w postaci podświetlenia zieleni.

Przebudowie podlegać będzie budynek frontowy oraz dwie boczne oficyny, natomiast dwa budynki gospodarcze przeznaczono do rozbiórki. Po remoncie i przebudowie zaplanowano:

 • w budynku frontowym – mieszkania i adaptację poddasza na cele gospodarczo - techniczne, mieszkanie chronione dla 4 osób z niepełnosprawnością na pierwszym piętrze, windę,
 • w budynku prawej oficyny – mieszkania oraz komórki lokatorskie na poddaszu,
 • w budynku lewej oficyny– mieszkania oraz komórki lokatorskie na poddaszu.

W budynku powstanie:

 • 19 mieszkań komunalnych,
 • 1 mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnościami.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: październik 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 27 października 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: czerwiec 2018

Czekamy na ogłoszenie II przetargu.


I przetarg został ogłoszony 6 czerwca 2018 r. 

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.14.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2018

Otwarcie ofert w przetargu nastąpiło 13 sierpnia 2018 r. Złożono 2 oferty:

 • 78 766 068,89 zł - konsorcjum: IDS-BUD S.A. i „BUDOMAL” Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Leśniak na kwotę 
 • 93 942 746,52 zł - konsorcjum: Larkbud Sp. z o.o.  i  P.U.H. Dekorum-Bud Kontrakty Sp. z o.o. Sp. k. na kwotę 

Zaplanowana przez Miasto  kwota: 43 266 850,16 zł. (za inwestycję obejmującą kompleksowe remonty budynków przy ul. Mielczarskiego 3, 15, 22, 33, przebudowę ul. Mielczarskiego na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej oraz budowę trzech przebić międzykwartałowych)

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: grudzień 2019

II przetarg został ogłoszony 12 grudnia 2019 r. 

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.25.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: styczeń 2020

Otwarcie ofert w II przetargu nastąpiło 31 stycznia 2020 r. Złożono 4 oferty:

 • 8 354 100,00 zł - VIK-BUD Sp. z o.o.
 • 8 050 050,00 zł - PAGMA-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 • 9 299 820,00 zł - Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski
 • 13 274 519,94 zł -  "BUDOMAL" Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Rafał Leśniak;

Zaplanowana przez Miasto kwota: 8 851 953,91 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: wrzesień 2020
Projektowanie: od kwietnia 2020 do maja 2021
Rozpoczęcie remontu: styczeń 2022
Zakończenie remontu: marzec 2024
Wprowadzenie mieszkańców: 2024

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Agnieszka Pytel-Lutomska tel. 42 638 51 87 a.pytel@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Zachód”) Małgorzata Woźniakiewicz tel. 798 736 115 m.wozniakiewicz@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 638 57 29 j.gawronska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl
mieszkań chronionych Anna Baklińska tel. 42 638 57 54 a.baklinska@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Justyną Gawrońską, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt