Łódź Rewitalizuje

Działania

Mielczarskiego 3

  

Najważniejsze ogłoszenia
"Zaprojektuj i wybuduj": trwa realizacja robót.

 

 

Planowany termin zakończenia inwestycji:

grudzień 2023 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Instytucje społeczne, Zieleń, Meble miejskie, Plac zabaw,

Kamienica przejdzie gruntowny remont konserwatorski obejmujący: przebudowę mieszkań i  utworzenie lokali użytkowych. Parter kamienicy przeznaczony będzie na cele społeczne, działalność organizacji pozarządowych, w tym np. na  kawiarnię, która może być prowadzona przez podmiot ekonomii społecznej. Podwórko znajdujące się od frontu będzie połączone z woonerfem na ul. Mielczarskiego oraz podwórzem famuły przy ul. Ogrodowej 26. Pojawią się na nim  place zieleni, w większości zaaranżowane w nawiązaniu do istniejących drzew, ścieżki oraz małe kameralne wnętrza, w których znajdą się ławki. Latem możliwe będzie zagospodarowanie tych wnętrz w formie prywatnych i usługowych ogródków. We wschodniej części działki przewidziano plac zabaw. Dodatkowo zaprojektowano klomby bezpośrednio przy budynku oraz pnącza od strony istniejącej trafostacji i wschodniej granicy działki. Od strony ul. Mielczarskiego, istniejącej trafostacji i wzdłuż wschodniej granicy działki, przewidziano ażurowe stylizowane ogrodzenie (kute) na niskiej podmurówce, wraz z bramą i furtką. Na terenie podwórza pojawią się latarnie oraz podświetlenie zieleni.

W budynku powstanie:

  • 11 mieszkań komunalnych,
  • 2 lokale prowadzone przez podmiot ekonomii społecznej, np. świetlica społeczna i mała gastronomia.

  

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: październik 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 27 października 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: czerwiec 2018

I przetarg został ogłoszony 6 czerwca 2018 r. 

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.14.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2018

Otwarcie ofert w przetargu nastąpiło 13 sierpnia 2018 r. Złożono 2 oferty:

  • 78 766 068,89 zł - konsorcjum: IDS-BUD S.A. i „BUDOMAL” Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Leśniak 
  • 93 942 746,52 zł - konsorcjum: Larkbud Sp. z o.o.  i  P.U.H. Dekorum-Bud Kontrakty Sp. z o.o. Sp. k.

Zaplanowana przez Miasto  kwota: 43 266 850,16 zł (za inwestycję obejmującą kompleksowe remonty budynków przy ul. Mielczarskiego 3, 15, 22, 33, przebudowę ul. Mielczarskiego na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej oraz budowę trzech przebić międzykwartałowych)

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: grudzień 2019

II przetarg został ogłoszony 12 grudnia 2019 r. 

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.25.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: styczeń 2020

Otwarcie ofert w II przetargu nastąpiło 31 stycznia 2020 r. Złożono 3 oferty:

  • 6 723 030,00 zł - PAGMA-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  • 7 411 380,00 zł - Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski
  • 6.490.000,00 zł - Konsorcjum firm:  FHU ,,WarBud” Wojciech Wardencki i WarBud Sp.z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 7 228 192,28 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: wrzesień 2020
Projektowanie: od kwietnia 2020 do sierpnia 2021
Rozpoczęcie remontu: 2021
Zakończenie remontu: grudzień 2023
Wprowadzenie mieszkańców: 2024

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Agnieszka Pytel-Lutomska tel. 42 638 51 87 a.pytel@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Zachód”) Agnieszka Ciszewska tel. (42) 253 70 00 ronzachod@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 638 57 29 j.gawronska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Justyną Gawrońską, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt