Łódź Rewitalizuje

Działania

Mielczarskiego 33

  

Najważniejsze ogłoszenia
Zaprojektuj i wybuduj. Trwa realizacja robót.

 

 

Planowany termin zakończenia inwestycji:

grudzień 2023 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Lokale usługowo-handlowe, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie,

Kamienica przejdzie gruntowny remont konserwatorski obejmujący: przebudowę mieszkań oraz utworzenie lokali użytkowych przeznaczonych na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem podwórka. Przebudowie podlegać będzie budynek frontowy oraz dwie boczne oficyny, natomiast budynek oficyny poprzecznej przy północnej granicy działki przewidziano do rozbiórki. Po remoncie i przebudowie zaplanowano:

  • w budynku frontowym  – mieszkania (w tym na poddaszu po jego adaptacji), lokale użytkowe na parterze,
  • w budynku prawej oficyny  – mieszkania  oraz lokale użytkowe w parterze,
  • w budynku oficyny lewej  – mieszkania  oraz lokale użytkowe w parterze.

Na parterze kamienicy przewidywane są funkcje użytkowe, takie jak: lokal małej gastronomii, wypożyczalnia sprzętu sportowego, prowadzone przez podmioty ekonomii społecznej oraz lokale do wykorzystania przez, np. organizacje pozarządowe lub mieszkańców na cele domu sąsiedzkiego, miejsca spotkań dla aktywności społecznej, rekreacyjno-sportowej (kursy tańca, gimnastyka itp.). Lokale o charakterze gastronomicznym i wypożyczalnia sprzętu stanowiłyby zaplecze Ogrodów Karskiego, zaplanowano przebicie wejść do tych lokali od strony parku oraz, gdzie ma to zastosowanie, od strony chodnika. Latem możliwe byłoby wyjście z usługami na teren zielony poprzez wystawienie ogródków gastronomicznych.

W podwórku zaprojektowano środkowy pas chodnika prowadzący od bramy do wyjścia z drugiej strony działki na ogólnodostępne tereny rekreacyjne. Wzdłuż chodnika powstaną pasy zieleni ze szpalerem drzew i nasadzeniami krzewów, bylin i traw ozdobnych. W tylnej części działki zaprojektowano mały wewnętrzny placyk wypoczynkowy. Na terenie podwórza – wzdłuż chodnika i na placu – zaprojektowano ławki stałe. Pojawi się oświetlenie w postaci latarni wysokich, niskich i podświetlenia zieleni. Dostęp do podwórza będzie możliwy dzięki nowej bramie wjazdowej w stylizowanej formie z furtką. Od strony Ogrodów Karskiego przewiduje się ogrodzenie działki stylizowanym ogrodzeniem ażurowym na niskiej podmurówce z furtką.

W budynku powstaną:

  • 23 mieszkania komunalne,
  • 4 lokale usługowe.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowanie: październik 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 27 października 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: czerwiec 2018

Czekamy na ogłoszenie II przetargu.


I przetarg został ogłoszony 6 czerwca 2018 r.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.14.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2018

Otwarcie ofert w przetargu nastąpiło  13 sierpnia 2018 r. Złożono 2 oferty:

  • 78 766 068,89 zł - konsorcjum: IDS-BUD S.A. i „BUDOMAL” Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Leśniak na kwotę 
  • 93 942 746,52 zł - konsorcjum: Larkbud Sp. z o.o.  i  P.U.H. Dekorum-Bud Kontrakty Sp. z o.o. Sp. k. na kwotę 

Zaplanowana przez Miasto  kwota: 43 266 850,16 zł. (za inwestycję obejmującą kompleksowe remonty budynków przy ul. Mielczarskiego 3, 15, 22, 33, przebudowę ul. Mielczarskiego na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej oraz budowę trzech przebić międzykwartałowych)

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: grudzień 2019

II przetarg został ogłoszony 12 grudnia 2019 r. 

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.25.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: styczeń 2020

Otwarcie ofert w II przetargu nastąpiło 31 stycznia 2020 r. Złożono 3 oferty:

  • 10 047 00,00 zł - Konsorcjum firm: VIK-BUD Stanisław Wiktorowicz Sp. z o.o. i VIK-BUD Sp. z o.o.
  • 12 050 100,00 zł - PAGMA-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  • 19 443 734,10 zł - "BUDOMAL" Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Rafał Leśniak

Zaplanowana przez Miasto kwota: 13 552 917,01 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: wrzesień 2020
Projektowanie: od kwietnia 2020 do sierpnia 2021
Rozpoczęcie remontu: IV kwartał 2021
Zakończenie remontu: grudzień 2023

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Anna Sus tel. 42 638 50 58 a.sus@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Zachód”) Małgorzata Zaręba tel. 798 734 484 m.zareba@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 638 57 29 j.gawronska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Justyną Gawrońską, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt