Łódź Rewitalizuje

Działania

Przebicie od Ogrodowej 28d do Ogrodów Karskiego

  

Najważniejsze ogłoszenia
Trwa przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej. Czekamy na oferty.

 

 

Inwestycja planowana na rok:

2021

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Drzewa, Zieleń, Meble miejskie,

Inwestycja obejmuje budowę lokalnej drogi dojazdowej od posesji przy Ogrodowej 28d do Ogrodów Karskiego oraz zagospodarowanie terenu zieleni graniczącego z famułą przy ul. Ogrodowej 28.

Przebicie wewnątrzkwartałowe, które stanowić będzie ciąg łączący ul. Ogrodową z terenami rekreacyjnymi planowanych Ogrodów Karskiego wyznaczono na pasie terenu o szerokości ok. 15 m, zakończonym placem manewrowym 20x20 m, zlokalizowany pomiędzy ul. Ogrodową (w rejonie posesji Ogrodowa 28d) i działką 25/3. Będzie to połączenie terenów kwartału, prowadzone w sposób bardziej kameralny, parkowy – umożliwiające bezpieczne, bez kolizji z ruchem samochodowym, poruszanie się pieszym i rowerzystom, a także osobom z wózkami i na wózkach. Znajdzie się ono obok terenu przewidzianego w przyszłości na parking wielopoziomowy.  Będzie przede wszystkim służył jako dojazd do budynków przy ul. Ogrodowej 28a i b oraz 28c. Ponadto ma również stanowić połączenie pomiędzy Ogrodami Karskiego, Manufakturą i famułami dla pieszych i rowerzystów. Wprowadzone zostanie tam odpowiednie oświetlenie, ławki żeliwne, kosze na odpady oraz kosze "psi pakiet", stojaki rowerowe, poidełko dla ludzi (zdrój miejski). Pojawią się także nowe drzewa, krzewy, trawy i byliny z systemem nawadniania i podświetleniem. W ramach prac przebudowany zostanie także wodociąg zasilający budynki Ogrodowa 28b i 28d. 

 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: październik 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 27 października 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w zaakceptowanych przez Unię Europejską projektach.

Ogłoszenie przetargu (na dok. projektową): sierpień 2021

Przetarg został ogłoszony 19 sierpnia 2021 r.

Numer przetargu: DSR-ZP-VIII.271.3.2021

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert:sierpień 2021
Wynik przetargu: 2021
Podpisanie umowy z wykonawcą: 2021
Projektowanie: 2021
Rozpoczęcie remontu: 2021
Zakończenie remontu: 2021

ZOBACZ JAK WYGLĄDA PRZEBICIE

Zdjęcia przebicia przed rewitalizacją:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Ryszard Gruszczelak tel. 42 638 48 91 r.gruszczelak@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Monika Drwęcka tel. 42 638 64 07 m.drwecka@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506 664 323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Moniką Drwęcką, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt