Łódź Rewitalizuje

Działania

Przebicie od Ogrodowej 28d do Ogrodów Karskiego

  

Najważniejsze ogłoszenia
Planowane jest rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z Wykonawcą.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

grudzień 2023 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Drzewa, Zieleń, Meble miejskie,

Inwestycja obejmuje budowę lokalnej drogi dojazdowej od posesji przy Ogrodowej 28d do Ogrodów Karskiego oraz zagospodarowanie terenu zieleni graniczącego z famułą przy ul. Ogrodowej 28.

Przebicie wewnątrzkwartałowe, które stanowić będzie ciąg łączący ul. Ogrodową z terenami rekreacyjnymi planowanych Ogrodów Karskiego wyznaczono na pasie terenu o szerokości ok. 15 m, zakończonym placem manewrowym 20x20 m, zlokalizowany pomiędzy ul. Ogrodową (w rejonie posesji Ogrodowa 28d) i działką 25/3. Będzie to połączenie terenów kwartału, prowadzone w sposób bardziej kameralny, parkowy – umożliwiające bezpieczne, bez kolizji z ruchem samochodowym, poruszanie się pieszym i rowerzystom, a także osobom z wózkami i na wózkach. Znajdzie się ono obok terenu przewidzianego w przyszłości na parking wielopoziomowy.  Będzie przede wszystkim służył jako dojazd do budynków przy ul. Ogrodowej 28a i b oraz 28c. Ponadto ma również stanowić połączenie pomiędzy Ogrodami Karskiego, Manufakturą i famułami dla pieszych i rowerzystów. Wprowadzone zostanie tam odpowiednie oświetlenie, ławki żeliwne, kosze na odpady oraz kosze "psi pakiet", stojaki rowerowe, poidełko dla ludzi (zdrój miejski). Pojawią się także nowe drzewa, krzewy, trawy i byliny z systemem nawadniania i podświetleniem. W ramach prac przebudowany zostanie także wodociąg zasilający budynki Ogrodowa 28b i 28d. 

 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: październik 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 27 października 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w zaakceptowanych przez Unię Europejską projektach.

Ogłoszenie przetargu (na dok. projektową): sierpień 2021

Przetarg został ogłoszony 19 sierpnia 2021 r.

Numer przetargu: DSR-ZP-VIII.271.3.2021

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert:sierpień 2021

W przedmiotowym postępowaniu w terminie do 27.08.2021 r. do godz. 9:00 nie złożono elektronicznie przez e-puap żadnej oferty.

 

Zaplanowana przez Miasto kwota: 445 351,67 PLN zł (na projektowanie ul. Ogrodowej oraz przebicia wewnątrz – kwartałowego łączącego ul. Ogrodową z terenami rekreacyjnymi Ogrodów Karskiego oraz skweru przylegającego do posesji Ogrodowa 28d)

Wynik przetargu: sierpień 2021

Przetarg unieważniono ponieważ w przedmiotowym postępowaniu w terminie do 27.08.2021 r. do godz. 9:00 nie złożono elektronicznie przez e-puap żadnej oferty.

 

Przejdź do informacji o unieważnieniu przetargu

Ogłoszenie II przetargu (na dok. projektową): październik 2021

II przetarg został ogłoszony 5 października 2021 r. (na dok. projektową dla ul. Ogrodowej oraz przebicia wewnątrz – kwartałowego łączącego ul. Ogrodową z terenami rekreacyjnymi Ogrodów Karskiego oraz skweru przylegającego do posesji Ogrodowa 28d)

Numer przetargu: DSR-ZP-VIII.271.25.2021

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: październik 2021

Otwarcie ofert nastąpiło 13 października 2021 r. Wpłynęła 1 oferta:

  • 394 670,00 zł - Modus Biuro Projektowo- Wykonawcze Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 445 351,67 zł.

Podpisanie umowy z wykonawcą: 2021
Projektowanie: 2022
Ogłoszenie III przetargu (na roboty budowlane): luty 2023

III przetarg został ogłoszony 9 lutego 2023 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.4.2023

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: marzec 2023

W III przetargu otwarcie ofert nastąpiło 7 marca 2023 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 6 354 235,17 zł (część 1) i  1 940 679,80 zł (część 2)- KONMAG DOBRZYŃSKA ROBOTY BUDOWLANE SPÓŁKA JAWNA i LARKBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • 4 994 869,29 zł (część 1) i  1 491 326,04 zł (część 2) - DB CONSTRUCT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Rozpoczęcie remontu: 2023
Zakończenie remontu: 2023

ZOBACZ JAK WYGLĄDA PRZEBICIE

Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Paweł Chojnacki tel. 42 638 48 91 pa.chojnacki@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 638 57 29 j.gawronska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Justyną Gawrońską, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt