Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Cmentarna

  

Najważniejsze ogłoszenia
"Wybuduj" - trwa realizacja robót budowlanych

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

czerwiec 2024 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Fontanna, Układ ulic,

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Cmentarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, sieciową, trakcją tramwajową oraz zagospodarowaniem przestrzeni.

Jezdnia ulicy Cmentarnej będzie nieco węższa (7 m szerokości) i wykonana z kostki kamiennej. Ruch na niej nadal będzie dwukierunkowy. Torowisko poprowadzono w śladzie istniejących torów łącząc je z torowiskiem w ul. Legionów ale też delikatnie przysuwając do projektowanych przystanków. Obydwa przystanki będą bezpieczne i wygodne – perony będą na wysokości pozwalającej na łatwe wsiadanie i wysiadanie bez wchodzenia na jezdnię.

Przy ulicy Cmentarnej w obszarze skrzyżowania z ul. Legionów zaprojektowano plac miejski przeznaczony dla pieszych. Będzie miał obniżone krawężniki, a także nową nawierzchnię. Usunięte zostaną murki oporowe i pojawi się mała architektura. Na skwerku zaprojektowano nowe przejście dla pieszych, zlokalizowane za przystankiem na ul. Cmentarnej, a obok niego przestrzeń na 3 miejsca postojowe.

Chodniki i pasy zieleni, o szerokości 2 m, wzbogacone będą o nowo zasadzone drzewa, uzupełniające istniejący szpaler. Więcej zieleni w postaci drzew, trawników, krzewów i traw ozdobnych pojawi się na zieleńcu po likwidacji prawoskrętu oraz na placu z przystankami tramwajowymi i wzdłuż ulicy. Okolica zostanie rozplanowana wokół nowej fontanny. Pojawi się także poidełko (zdrój uliczny).

Planuje się zmodernizowanie przy okazji remontu ulicy infrastruktury podziemnej i urządzeń służących utrzymaniu okolicy w dobrym stanie. Odpowiednio przebudowane i modernizowane będą wodociągi,  kanalizacja, sieć gazowa, elektroenergetyczna, sieci telekomunikacyjne, oświetlenie miejskie na słupach oraz na elewacjach, podświetlenie zieleni. Powstanie także nowy kanału technologicznego do poprowadzenia światłowodów i pojawią się punkty monitoringu miejskiego. Wszystkie instalacje będą poprowadzone tak by nie kolidować z nowymi i odnowionymi ulicami.

 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: październik 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 27 października 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: kwiecień 2018

I przetarg został ogłoszony 17 kwietnia 2018 r.

Numer postępowania przetargowego: ZIM-DZ.3322.5.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: czerwiec 2018

Otwarcie ofert w I przetargu nastąpiło 12 czerwca 2018 r. Wpłynęła 1 oferta:

 • 108 240 000,00  zł - IDS-BUD S.A. na kwotę (kwota za całe postępowanie obejmujące remonty ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego oraz ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej)

Kwota zaplanowana przez Miasto: 50 299 205,14 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia

Ogłoszenie II przetargu: marzec 2019

II przetarg został ogłoszony 22 marca 2019 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.4.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2019

Otwarcie ofert nastąpiło 24 lipca 2019 r.. Wpłynęły 3 oferty:

 • 129 066 549,48 zł - konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. ; Aldesa Construcciones Polska S.A; COALVI S.A.
 • 107 799 862,95 zł - Larkbud Sp. z o.o.
 • 135 699 777,77 zł - konsorcjum firm: WŁODAN Andrzej Włodarczyk Sp. j. ; PROGREG InfraCity Sp z o.o. 

Zaplanowana przez Miasto kwota: 50 276 572,00  zł (za komplet prac: ul Legionów od pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarna na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej oraz jej przebudowa w śladzie planowanego przedłużenia ul. Karskiego).

Przejdź do informacji z otwarcia ofert 

Ogłoszenie III przetargu (na dokumentację projektową): październik 2019

III przetarg (na opracowanie dokumentacji projektowej) został ogłoszony 8 października 2019 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.17.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: listopad 2019

Otwarcie ofert nastąpiło 29 listopada 2019 r. Wpłynęły 3 oferty:

 • 2.558.400,00 zł - konsorcjum firm:Progreg Paweł Kudelski, Progreg Sp. z o.o.
 • 1.979.931,00 zł - Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o.
 • 1.645.740,00 zł - HIGWAY Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 2.504.284,00 zł (za komplet prac projektowych: ul Legionów od pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarna na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej oraz jej przebudowa w śladzie planowanego przedłużenia ul. Karskiego).

Przejdź do informacji z otwarcia ofert 

Podpisanie umowy z wykonawcą: luty 2020

Umowa z firmą Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. została podpisana 28 lutego 2019 r. na kwotę 1.979.931,00 zł (za przygotowanie dokumentacji projektowej dla ulic Legionów i Cmentarnej).

Projektowanie: od lutego 2020 do października 2021

Po zakończeniu opracowania dokumentacji zostanie ogłoszone postępowanie na realizację inwestycji.

Ogłoszenie IV przetargu (na prace budowlane): wrzesień 2021

IV przetarg (na prace budowlane) został ogłoszony 24 września 2021 roku.

Numer przetargu: DSR-ZP-VIII.271.20.2021

Przejdź do strony przetargu

Przetarg dotyczy przebudowy ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego oraz ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej i w śladzie planowanego przedłużenia ul. Karskiego.

Otwarcie ofert: luty 2022

Otwarcie ofert nastąpiło 22 lutego 2022 r. Wpłynęły 3 oferty:

 • 75 296 994,00 zł (cz. 1), 60 654 924,00 zł (cz. 2), 42 149 856,00 zł (cz. 3) - BUDIMEX S.A.
 • 92 066 620,28 zł (cz. 1), 74 137 809,29 zł (cz. 2), 48 221 955,24 zł (cz. 3)  - TRAKCJA S.A.
 • 67 093 975,23 zł (cz. 1), 57 511 721,79 zł (cz. 2), 41 045 021,39 zł (cz. 3) - Konsorcjum firm: Balzola Polska Sp. z o.o. i Lantania SA

Zaplanowana przez Miasto kwota: 49 133 465,30 zł (za komplet prac remontowych: ul Legionów od pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarna na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej oraz jej przebudowa w śladzie planowanego przedłużenia ul. Karskiego), w tym:

 • część 1 – kwota w wysokości – 14 342 915,53 zł
 • część 2 – kwota w wysokości – 22 075 957,52 zł
 • część 3 – kwota w wysokości – 12 714 592,25 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert 

Uwaga:

Część I: obejmuje wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadania 1, 2 ,3 i 4 oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 1, 2 i 3.

Zadanie 1: Przebudowa ul. Legionów na odcinku od Placu Wolności do ul. Zachodniej (ze skrzyżowaniem).

Zadanie 2: Przebudowa ul. Legionów na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Gdańskiej ( bez skrzyżowań)

Zadanie 3: Przebudowa skrzyżowania ulic Legionów i Gdańska - w całości wraz z rozjazdami w zachodnim wlocie skrzyżowania ulic Legionów – Gdańska z wyjątkiem sieci trakcyjnej:
- zaniechać budowy sekcji L21, L22 (lewoskręt z ul. Gdańskiej)
- sekcje L17 i L18 zakotwić tymczasowo na słupie 46 (ostatni 46 metrowy odcinek sieci tj. od słupa 42/43 – 46 będzie niejezdny)

Zadanie 4
Przebudowa ul. Legionów na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Żeligowskiego w części dotyczącej:
- wybudowania słupa 46 ( ostatni 46 metrowy odcinek sieci tj. od słupa 42/43 – 46 będzie niejezdny)
- zakończenia przęsła kanalizacji kablowej ( długości ok. 16 m) z Zadania 3 wraz ze studnią kablową
- nowoprojektowane elementy sygnalizacji świetlnej, w tym w szczególności podejścia do detektorów usytuowanych na trakcji ( mniej więcej z całym peronem przystankowym)
- kable zasilania trakcji poprowadzone w kierunku podstacji trakcyjnej KĘS wraz z wprowadzeniem w podstację

Część II: obejmuje wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadania 3, 4 i 5 (w Umowie Zadania 1, 2 i 3) oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 4 (w Umowie Zadanie 2)

Zadanie 3 (Zadanie 1 w Umowie)
Przebudowa skrzyżowania ulic Legionów i Gdańskiej – dla trakcji należy wybudować zaniechane elementy sieci trakcyjnej Zadania 3 takie jak wywieszenie sekcji L21 i L22.

Zadanie 4 (Zadanie 2 w Umowie)
Przebudowa ul. Legionów na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Żeligowskiego wraz z rozjazdami na skrzyżowaniu ulic Legionów i Cmentarna – w zakresie nie uwzględnionym w Części I zamówienia, bez wywieszania sekcji L27 i L28 ( prawoskręt w ul. Cmentarną).

Zadanie 5 (Zadanie 3 w Umowie)
Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej (bez skrzyżowania z przyszłym skrzyżowaniem z ul. Karskiego) – w zakresie przystanku na ulicy Legionów, słupa trakcyjnego nr 64, 96 oraz elementów zasilania i sterowania zwrotnic, zasilania smarownic oraz budowa kanalizacji kablowej ok. 15 m i szafki CCTV w ul. Cmentarnej ( szafka obsługuje przystanki Legionów).

Część III: obejmuje wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadania 4, 5 i 6 (w Umowie Zadania 1, 2 i 3) oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 4, 5 i 6 (w Umowie Zadania 1, 2 i 3)

Zadanie 4 (w Umowie Zadanie 1)
Przebudowa ul. Legionów na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Żeligowskiego – w zakresie nasadzenia róż w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną.

Zadanie 5 (w Umowie Zadanie 2)
Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej (bez skrzyżowania z przyszłym skrzyżowaniem z ul. Karskiego ) – z wyłączeniem zakresu z Części II zamówienia.

Zadanie 6 (w Umowie Zadanie 3)
Przebudowa skrzyżowania ul. Karskiego z ul. Cmentarną – poza Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi ( Projektami 1-8).

Rozpoczęcie remontu: luty 2023
Zakończenie remontu: czerwiec 2024

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Małgorzata Milewska tel. 42 272 61 22 m.milewska@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 638 57 29 j.gawronska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Justyną Gawrońską, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt