Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Ogrodowa (na odcinku Cmentarna - Gdańska)

  

Najważniejsze ogłoszenia
Przygotowujemy dokumentacje do przetargu. Z uwagi na realizację tunelu średnicowego postępowanie przetargowe będzie możliwe do ogłoszenia dopiero w przyszłym roku.

 

 

Inwestycja planowana na lata:

2021 - 2022

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Układ ulic,

Przebudowa ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, sieciową oraz zagospodarowaniem przestrzeni. Jezdnia w rejonie cmentarza będzie miała 6,5 m szerokości i nawierzchnię bitumiczną. Wzdłuż ulicy znajdą się miejsca do parkowania, ustawienia w nim słupów oraz elementów małej architektury. Na chodnikach po obu stronach ulicy pojawią się nowe drzewa. Za cmentarzem zaprojektowano skrzyżowanie z ul. Karskiego. Pojawią się szerokie chodniki po obu stronach jezdni. Przejścia dla pieszych będą wyniesione aby zapewnić bezpieczeństwo i widoczność, podobnie jak samo skrzyżowanie z ul. Gdańską, dodatkowo podkreślone nawierzchnią z kostki. Podzielono je na 2 części, dzięki czemu wydzielono osobno przejścia dla pieszych i wjazd na teren Manufaktury.

Zadanie zakłada odtworzenie istniejących niwelet nawierzchni jezdni. Powstaną także nowe miejsca parkingowe. Uzupełnione i częściowo wymienione zostaną drzewa w szpalerze przy cmentarzu oraz szpaler drzew od strony Manufaktury. Pojawią się nowe zieleńce w pasie technicznym przy famułach, drzewa od strony Ogrodów Karskiego oraz drzewa na narożniku Cmentarna/Ogrodowa a także krzewy, byliny i trawy.

Planuje się zmodernizowanie przy okazji remontu ulicy infrastruktury podziemnej i urządzeń służących utrzymaniu okolicy w dobrym stanie. Odpowiednio przebudowane i modernizowane będą wodociągi,  kanalizacja, sieć gazowa, elektroenergetyczna, sieci telekomunikacyjne, oświetlenie miejskie na słupach oraz na elewacjach, podświetlenie zieleni. Powstanie także nowy kanał technologiczny do poprowadzenia światłowodów i pojawią się punkty monitoringu miejskiego. Wszystkie instalacje będą poprowadzone tak by nie kolidować z nowymi i odnowionymi ulicami.

 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: październik 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 27 października 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: 2021
Otwarcie ofert: 2021
Wynik przetargu: 2021
Podpisanie umowy z wykonawcą: 2021
Projektowanie: 2021
Rozpoczęcie remontu: 2021
Zakończenie remontu: 2022

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

  Zdjęcia ulicy przed rewitalizacją:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Ryszard Gruszczelak tel. 42 638 48 91 r.gruszczelak@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Monika Drwęcka tel. 42 638 64 07 m.drwecka@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506 664 323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Moniką Drwęcką, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt