Łódź Rewitalizuje

Działania

8 - okolice ul. Ogrodowej

POZNAJ TERMINY I ZAKRES REMONTU!

Jak zmieni się Twoja okolica?

Dzięki realizacji wielu inwestycji okolica stanie się miejscem, w którym chętnie przebywają mieszkańcy a także osoby z poza obszaru. Gruntownie wyremontowane i kompleksowo przebudowane zostaną 2 budynki usytuowane przy ul. Legionów 20 i Gdańskiej 8. Będą one podłączone pod wszystkie sieci techniczne. Dla mieszkańców zostaną oddane mieszkania komunalne, w tym dwa mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych. Powstanie 66 lokali mieszkalnych w sumie, w tym:

  • 22 mieszkania 1-pokojowe,
  • 36 mieszkań 2-pokojowych,
  • 8 mieszkań 3-pokojowych.

Mieszkania zostaną  wyposażone w samodzielną kuchnię lub aneks kuchenny oraz łazienkę. Dzięki modernizacji poprawi się standard i jakość życia w budynkach mieszkalnych, a także możliwe będzie wprowadzenie nowych funkcji. Również podwórza zostaną przebudowane i wzbogacone o nową zieleń. Poprawiona zostanie jakość i estetyka przestrzeni publicznych. Pojawią się nowe ławki, stojaki na rowery, kosze na odpady i psie nieczystości oraz zdroje uliczne.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną ulice Ogrodowa, Zachodnia i Legionów wraz z torami tramwajowymi. Chodniki zostaną poszerzone, wyznaczone będą miejsca do parkowania a ponadto wszędzie, gdzie to tylko możliwe wprowadzona zostanie zieleń. Wymiana nawierzchni spowoduje wyciszenie i uspokojenie ruchu ulicznego. Powstanie nowe przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym i sygnalizacją świetlną oraz przebicia wewnątrz kwartałowe, łączące przestrzenie publiczne z ulicami. W przestrzeniach ulic i kwartałów zostaną zastosowane rozwiązania ułatwiające poruszanie się osób z niepełnosprawnościami.

Zwiększy się bezpieczeństwo dzięki modernizacji i rozbudowie istniejącego oświetlenia, a także instalacji nowych punktów monitoringu miejskiego. Powstanie dużo nowej zieleni – pojawią się drzewa, krzewy, pnącza, rabatki kwiatowe i trawniki. Okolica stanie się przyjazna i bardziej dostępna zarówno dla pieszych, rowerzystów jak i kierowców.

Po zakończeniu remontów na obszarze powstaną nowe bądź wyremontowane instytucje:

  • świetlica środowiskowa (ul. Legionów 20),
  • publiczna biblioteka dla dzieci i dorosłych (ul. Gdańska 8),
  • mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością ruchową (dla 3 osób przy ul. Legionów 20, dla 5 osób przy ul. Gdańskiej 8).

Mapa działań w projekcie 8

   Budynki
   Nowe przestrzenie publiczne
   Remonty przestrzeni publicznych
   Granica projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Olga Kassyańska tel. (42) 638-48-85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Bartosz Frątczak tel. 506-664-001 b.fratczak@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 506-663-665 j.gawronska@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl
Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Ogrodową, Zachodnią Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0003/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017r.
Całkowita wartość projektu: 51 907 926,38 zł
Dofinansowanie na realizację projektu: 24 440 500,21 zł (71,88% wydatków kwalifikowalnych projektu), w tym ze środków Unii Europejskiej: 23 225 365,24 zł. 

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Kontakt