Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Legionów (na odcinku Gdańska - Zachodnia)

  

Najważniejsze ogłoszenia
Trwa projektowanie. Następnie ogłoszony zostanie przetarg na realizację inwestycji. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą jesienią 2021 r.

 

 

Inwestycja planowana na lata:

2021 - 2022

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Układ ulic, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Oświetlenie, iluminacja,

Inwestycja zakłada przebudowę układu drogowego, torowego oraz oświetlenia na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Gdańskiej. Będzie obejmowała wymianę nawierzchni jezdni oraz chodników, a także wymianę torowiska na nowe, cichsze. Przestrzeń ulicy zostanie wyposażona w 13 stojaków na rowery, 5 koszy na odpady oraz 4 kosze na psie odchody. Ponadto zostanie zamontowane nowe oświetlenie uliczne. Pojawią się również dodatkowe punkty monitoringu. Jezdnie zostaną zwężone, a chodniki poszerzone. Wyznaczone zostaną nowe miejsca postojowe. Obecny ruch dwukierunkowy będzie zachowany, ale zostanie nieco spowolniony. Chodniki i przejścia dla pieszych będą umożliwiały poruszanie się osobom z dysfunkcjami narządu wzroku oraz ruchu. Zmianie ulegnie lokalizacja przystanków tramwajowych. Perony przystankowe będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Postawione zostaną 2 nowe wiaty przystankowe wraz z ławkami, gablotą oraz koszami na odpady. W obrębie ulicy zostanie posadzonych 26 drzew oraz liczne krzewy i byliny, a także zostanie zasiana trawa. Zieleń będzie podłączona do automatycznego systemu nawadniania.

 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: kwiecień 2018

I przetarg został ogłoszony 17 kwietnia 2018 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.5.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: czerwiec 2018

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 12  czerwca 2018 r. Wpłynęła 1 oferta na kwotę (na pakiet 5 ulic):

  • 108 240 000,00 zł  - IDS - BUD S.A.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 50 299 205,14 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: marzec 2019

II przetarg został ogłoszony 22 marca 2019 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.4.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2019

Otwarcie ofert nastąpiło 24 lipca 2019 r. Wpłynęły 3 oferty:

  • 129 066 549,48 zł - konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. ; Aldesa Construcciones Polska S.A; COALVI S.A.
  • 107 799 862,95 zł - Larkbud Sp. z o.o.
  • 135 699 777,77 zł - konsorcjum firm: WŁODAN Andrzej Włodarczyk Sp. j. ; PROGREG InfraCity Sp z o.o. 

Zaplanowana przez Miasto kwota: 50 276 572,00  zł (za komplet prac: ul Legionów od pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarna na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej oraz jej przebudowa w śladzie planowanego przedłużenia ul. Karskiego).

Przejdź do informacji z otwarcia ofert 

Ogłoszenie III przetargu (na dokumentację projektową): październik 2019

III przetarg (na opracowanie dokumentacji projektowej) został ogłoszony 8 października 2019 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.17.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: listopad 2019

Otwarcie ofert nastąpiło 29 listopada 2019 r. Wpłynęły 3 oferty:

  • 2.558.400,00 zł - konsorcjum firm:Progreg Paweł Kudelski, Progreg Sp. z o.o.
  • 1.979.931,00 zł - Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o.
  • 1.645.740,00 zł - HIGWAY Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 2.504.284,00 zł (za komplet prac projektowych: ul Legionów od pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarna na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej oraz jej przebudowa w śladzie planowanego przedłużenia ul. Karskiego).

Przejdź do informacji z otwarcia ofert 

Podpisanie umowy z wykonawcą: luty 2020

Umowa z firmą Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. została podpisana 28 lutego 2019 r. na kwotę 1.979.931,00 zł (za przygotowanie dokumentacji projektowej dla ulic Legionów i Cmentarnej).

Projektowanie: od lutego 2020 do września 2021

Po zakończeniu opracowania dokumentacji zostanie ogłoszone postępowanie na realizację inwestycji.

Rozpoczęcie remontu: IV kwartał 2021
Zakończenie remontu: IV kwartał 2022

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Ryszard Gruszczelak tel. 42 638 48 91 r.gruszczelak@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 272 61 86 j.gawronska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Justyną Gawrońską, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt