Łódź Rewitalizuje

Działania

Fabryczna 17a - zielony parking

Inwestycja zakończona w lutym 2019 r.

CO POWSTAŁO?

Działka zagospodarowana została zgodnie z projektem pracowni projektowej Arta sp. z o.o. i w zgodzie z decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WUOZ-A.5146.111.2016.AG z dnia 22 czerwca 2016 r. Zieleń została przystosowana do funkcji parkingu, a sam parking jest wzorcowy pod kątem dbania o zieleń i wodę w mieście.

 

 

ZOBACZ JAK WYGLĄDA PARKING

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Jak zaawansowane są prace?

Ogłoszenie przetargu: kwiecień 2018

Przetarg został ogłoszony 12 kwietnia 2018.

Numer przetargu: DOA-ZP-III.271.33.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: kwiecień 2018

W przetargu otwarcie ofert nastąpiło 27 kwietnia 2018 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 1 031 657,81 zł - G&P Invest Sp. z o.o.
  • 597 800,00 zł - Konsorcjum: Cedrus - Przedsiębiorstwo Ogrodniczo - Brukarskie Wojciech Czarnota, Larkbud Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 1 000 000,00 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: czerwiec 2018

Umowa z wykonawcą podpisana została 29 czerwca 2018r.

Rozpoczęcie remontu: lipiec 2018
Zakończenie remontu: luty 2019

Parking oddano do eksploatacji.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Arkadiusz Bogusławski tel. (42)638-59-10 a.boguslawski@zim.uml.lodz.pl

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt