Łódź Rewitalizuje

Działania

Księży Młyn 2

Inwestycja zakończona w sierpniu 2019 r.

CO POWSTANIE?

Budynek podlegał remontowi konserwatorskiemu.

W budynku powstało:

  • 10 lokali mieszkalnych
  • Klub Integracji Społecznej.

 

 

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: wrzesień 2018

Umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0006/17-00 o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 28 września 2018 roku.

Ogłoszenie przetargu: kwiecień 2018

I przetarg został ogłoszony 30 kwietnia 2018.

Numer przetargu: DOA-ZP-III.271.45.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: czerwiec 2018

W przetargu otwarcie ofert nastąpiło 20 czerwca 2018 r. Wpłynęła 1 oferta:

  • 13 490 240,74 zł - Konsorcjum: VIK-BUD Stanisław Wiktorowicz, VIK-BUD Sp. z o.o. Sp. k.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 13 000 000,00 zł. (za komplet 3 famuł, zaplecza Klubu Księżego Młyna, zagospodarowanie działki wraz z budynkami gospodarczymi)

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Wynik przetargu: sierpień 2018

W przetargu wykonawca został wyłoniony 14 sierpnia 2018 roku:

  • 13 490 240,74 zł - Konsorcjum: VIK-BUD Stanisław Wiktorowicz, VIK-BUD Sp. z o.o. Sp. k. (za komplet 3 famuł, zaplecza Klubu Księżego Młyna, zagospodarowanie działki wraz z budynkami gospodarczymi)

Przejdź do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Podpisanie umowy z wykonawcą: wrzesień 2018

Umowa z Konsorcjum: VIK-BUD Stanisław Wiktorowicz, VIK-BUD Sp. z o.o. Sp. k.została podpisana 27 września 2018 r. na kwotę 13 490 240,74 zł  (za komplet 3 famuł, zaplecza Klubu Księżego Młyna, zagospodarowanie działki wraz z budynkami gospodarczymi).

Rozpoczęcie remontu: październik 2018
Zakończenie remontu: sierpień 2019

Zgodnie z umową remont powinien zakończyć się 27 lipca 2019 r.

Wprowadzenie mieszkańców: mieszkańcy pozostali w budynku

Remont części wspólnych jest prowadzony przy zasiedlonym budynku.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Arkadiusz Bogusławski tel. (42) 638-59-10 a.boguslawski@zim.uml.lodz.pl

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt