Łódź Rewitalizuje

Działania

Księży Młyn - alejka

  

Najważniejsze ogłoszenia
Ogłoszono przetarg na prace budowlane. Czekamy na oferty.  

 

 

Planowany termin zakończenia inwestycji:

marzec 2022

CO POWSTANIE?

Założeniem inwestycyjnym dla rewaloryzacji terenów Księżego Młyna, są prace polegające na przywróceniu jego dawnych walorów funkcjonalnych oraz wykorzystaniu starych elementów krajobrazowych dla celów rekreacyjnych.

 

 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: wrzesień 2018

Umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0006/17-00 o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 28 września 2018 roku.

Ogłoszenie przetargu: czerwiec 2021

Przetarg został ogłoszony 30 czerwca 2021.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.8.2021

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2021
Wynik przetargu: lipiec 2021
Podpisanie umowy z wykonawcą: sierpień 2021
Rozpoczęcie remontu: sierpień 2021
Zakończenie remontu: marzec 2022

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ALEJKA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Arkadiusz Bogusławski tel. (42)638-59-10 a.boguslawski@zim.uml.lodz.pl

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt