Łódź Rewitalizuje

Działania

Przędzalniana 51

Inwestycja zakończona w styczniu 2021 r.

CO POWSTAŁO?

Budynek podlegał przebudowie i remontowi konserwatorskiemu.

Wykonana została podbudowa pod przebudowę posadzek na działce, pojawiły się nowe nasadzenia krzewów i trawnika z zasypką z kory, ułożona została krata trawnikowa, wymurowane zostały gazony z kostki granitowej chroniącej drzewa, zamontowano ogrodzenie frontowe ażurowe wraz z furtką dwuskrzydłową oraz zagospodarowano teren działki.

W budynku powstało:

  • 11 lokali mieszkalnych
  • 3 pracownie twórcze.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: wrzesień 2018

Umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0006/17-00 o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 28 września 2018 roku.

Ogłoszenie przetargu: maj 2019

I przetarg został ogłoszony 21 maja 2019.

Numer przetargu: DOA-ZP-III.271.42.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2019

W przetargu otwarcie ofert nastąpiło 1 lipca 2019 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 12 269 472,00 zł - ZVIK-BUD sp. z o.o.
  • 17 729 429,90 zł - Furmanek Renewal Sp. z o.o. S.K.A.

Zaplanowana przez Miasto kwota:12 507 642,80 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Wynik przetargu: połowa 2019
Podpisanie umowy z wykonawcą: połowa 2019
Rozpoczęcie remontu: połowa 2019
Zakończenie remontu: styczeń 2021
Wprowadzenie mieszkańców: I kwartał 2021

Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się w 2020 r.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Arkadiusz Bogusławski tel. (42)638-59-10 a.boguslawski@zim.uml.lodz.pl

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt